Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste

Kelassa on avattu 1.1.2014 rajat ylittävän terveydenhuollon kansallinen yhteyspiste. Se tarjoaa tietoa hakeutumisesta hoitoon Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Hoitopaikanvalinta.fi

Yhteyspiste ylläpitää Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelua, joka tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käytöstä Suomessa ja ulkomailla, potilaan oikeuksista ja hoitokustannusten korvauksista. Palvelusta löydät kattavasti tietoa sekä kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta että rajat ylittävästä terveydenhuollosta.

Hoitopaikanvalinta.fi-sivuilla saat tietoa seuraavista asioista

Voit tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivustolla on tietoa myös yli 50 maan terveyspalveluista.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä myös sähköpostilla:

Kela, Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste
PL 78, 00381 Helsinki
yhteyspiste(at)kela.fi

www.hoitopaikanvalinta.fi
www.kela.fi/yhteyspiste
www.slideshare.net/yhteyspiste

Palvelemme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Rajat ylittävällä terveydenhuollolla tarkoitetaan tilannetta, jossa olet saanut sairaanhoitoa muualla kuin asuinmaassasi.

Rajat ylittävään terveydenhuoltoon kuuluvat myös tilanteet, joissa potilaasta otettu näyte tai tutkimus lähetetään analysoitavaksi ulkomaille. Kyseessä on rajat ylittävä terveydenhuolto myös, kun terveysalan ammattilaiset tarjoavat palveluja muualla kuin asuinmaassaan.

Potilasdirektiivin toimeenpano Suomessa

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tuli Suomessa voimaan 1.1.2014 alkaen, ja sillä toimeenpantiin Euroopan unionin potilasdirektiivi.

Potilasdirektiivi vahvistaa potilaan oikeuksia ja edellytyksiä saada hoitoa toisessa EU:n jäsenmaassa. Lähtökohtana on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-maasta. Potilaalla on lisäksi oikeus hoitokustannusten korvaukseen samoin perustein kuin jos hoito olisi annettu potilaan kotimaassa.

Päävastuu terveyspalvelujen järjestämisestä säilyy edelleen potilaan kotimaalla. Jos potilas kuitenkin matkustaa toiseen jäsenmaahan hoitoon, hänen sairaanhoitokustannuksistaan vastaavan maan tulisi korvata hänelle hoitokustannukset vähintään sen suuruisina kuin ne olisivat olleet kyseisessä maassa.

Potilasdirektiiviä sovelletaan kaikkeen terveydenhuoltoon riippumatta siitä, miten se on järjestetty, tarjottu tai rahoitettu. Direktiivin soveltamiseen ei siis vaikuta se, onko terveydenhuolto julkista vai yksityistä. Tämä koskee potilaan hankkimaa hoitoa ja sen korvaamista. Tämä koskee myös terveydenhuoltojärjestelmille asetettuja vaatimuksia sekä EU:n jäsenmaiden yhteistyötä.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 28.12.2016
Sivu päivitetty 31.10.2013