Ejijruttâ – Jis rekinistum äigi ovdil 4.9.2022 | Anarâškielâ | KelaMoonâ siskáldâsân

Ejijruttâ – rekinistum äigi ovdil 4.9.2022

Taah torjuuh kyeskih tuu perrui, jis

  • rekinistum šoddâmäigi lii ovdil 4.9.2022
  • väldivettee adoptiopäärni tiipšon 30.7.2022 tâi ovdil taam.

Jis pärni šoodâi tâi adoptiopärni valdui tiipšon maŋeláá, te päärni nubbe vaanhim puáhtá finniđ vaanhimijruuđâ.

Luuvâ lase vaanhimijruuđâst.

Eeči puáhtá toollâđ ejijriijâ 54 argâpeivid ađai suulân 9 okkod. Kela máksá ejijriijâ ääigist ejijruuđâ.

Eeči puáhtá leđe ejijriijâst 1–18 argâpeivid adai enâmustáá 3 oho pääihist ennijn siämmáá ääigi. Tun puávtáh toollâđ taam uási ejijriijâst oovtâ paajeest tâi jyehiđ tom enâmustáá neelji pajan.

Jis tun lah jo toollâm 18 argâpeivid riijâ, te tun puávtáh vala toollâđ 36 argâpeivid. Tun puávtáh toollâđ taid ton maŋa, ko vaanhimijruuđâ finnim lii nuuhâm.

Tun puávtáh toollâđ riijâ oovtâ tâi kyevti paajeest. Jis tun jieh lah vala toollâm ollágin riijâ, te tun puávtáh toollâđ ohtân puoh 54 argâpeivid riijâ.

Jis peerâ finnee jyemeháid, te Kela máksá ejijruuđâ 18 argâpeivid lase. Tun puávtáh toollâđ taid peeivijd ennijn siämmáá ääigi teikâ ton maŋa ko vaanhimijruttâ lii nuuhâm.

Toolâ ejijriijâ ovdil ko pärni lii 2 ive. Tun puávtáh uuccâđ ejijruuđâ maajeeldkietân. Uusâ ejijruuđâ kuittâg ovdil ko pärni lii tiävdám 2 ive já 2 mánuppaje.

Almoot pargoadeleijei ejijriijâst 2 mánuppaje ovdil ko rijjâ álgá. Jis tuu rijjâ pištá 1–12 argâpeivid, te pijssáá, ete almottah tast mánuppaje muuneeld. Tun puávtáh uuccâđ ejijruuđa meid, jis lah ovdâmerkkân irâtteijee, pargottes olmooš tâi uáppee.

Sijđo lii peividum 16.2.2024