Jos palkkaat työntekijän | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Jos palkkaat työntekijän

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. 

Jos olet yrittäjä ja palkkaat työntekijän, sinusta tulee työnantaja.

Työnantajana sinun täytyy hoitaa monia asioita, jotka liittyvät Kelan tukiin ja korvauksiin. Työnantajan täytyy

  • ilmoittaa työntekijöiden palkat tulorekisteriin
  • maksaa työntekijöistä sairausvakuutusmaksuja
  • järjestää työntekijöille työterveyshuolto.

Joissakin tilanteissa työnantaja voi saada Kelasta päivärahaa.

Voit hoitaa työnantajan Kela-asioita esimerkiksi puhelimessa ja työnantajille tarkoitetuissa verkkopalveluissa. Jos yritykselläsi on tilitoimisto, voit myös sopia, että se hoitaa yrityksesi Kela-asiat.

Työnantajan täytyy ilmoittaa työntekijöiden palkat tulorekisteriin. Ilmoita työntekijöiden palkat tulorekisteriin 5 päivän kuluessa siitä, kun olet maksanut ne.

Kela saa tulorekisteristä tiedot työntekijöiden palkoista. Näitä tietoja Kela tarvitsee silloin, kun se maksaa työntekijöille tukea esimerkiksi sairauden ajalta.

Työnantajan täytyy maksaa työntekijöistä sairausvakuutusmaksuja. Tällä tavalla työnantaja osallistuu Kelan tukien rahoittamiseen.

Työnantajana sinun täytyy järjestää työntekijöillesi työterveyshuolto.

Työterveyshuoltoa on kahdenlaista, pakollista ja vapaaehtoista. Työnantajan täytyy järjestää ehkäisevää terveydenhuoltoa eli sellaista terveydenhuoltoa, joka ehkäisee sairauksia ennalta. Siihen kuuluvat esimerkiksi terveystarkastukset.

Lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöille mahdollisuuden käydä työterveyslääkärillä, kun he sairastuvat. Sen järjestäminen on vapaaehtoista.

Kela korvaa yrityksellesi osan niistä kustannuksista, jotka työterveyshuollon järjestäminen aiheuttaa.

Jos työntekijäsi esimerkiksi sairastuu tai saa lapsen ja on siksi poissa töistä, yrityksesi voi saada päivärahaa Kelasta.

Jos maksat työntekijällesi palkkaa poissaolon ajalta, Kela voi maksaa työntekijän päivärahan yrityksellesi. Jos työntekijä on poissa pitkään, yrityksen ei enää tarvitse maksaa hänelle palkkaa. Sen jälkeen Kela maksaa päivärahan työntekijälle.

Kela voi maksaa yritykselle esimerkiksi sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa ja kuntoutusrahaa

Sivu päivitetty 27.5.2023