Yrittäjät | Viittomakieli | KelaSiirry sisältöön

Yrittäjän etuudet

Yrittäjä voi saada Kelasta samoja tukia kuin työntekijä. Yrittäjä voi saada myös korvausta siitä, että hän järjestää itselleen työterveyshuollon.

Tämän sivun tekstisisältö on viitottuna alla olevalla videolla. 

Jos olet yrittäjä ja saat työstäsi riittävän paljon tuloja, sinun täytyy ottaa eläkevakuutus. 

  • YEL-vakuutus täytyy ottaa, jos saat yrityksestäsi tuloja yli 9 010,28 euroa vuodessa.
  • MYEL-vakuutus täytyy ottaa, jos saat yrityksestäsi tuloja yli 4 505,15 euroa vuodessa.

Yrittäjä arvioi itse, mikä on hänen työnsä arvo rahana. Tätä kutsutaan YEL- tai MYEL-työtuloksi. Kela maksaa yrittäjälle monia tukia YEL- tai MYEL-työtulon perusteella. Siihen perustuvat esimerkiksi raskausraha, vanhempainraha ja sairauspäiväraha. 

Katso lisää yrittäjän eläkevakuutuksista.

Yrittäjä voi saada Kelasta työttömyystukea, jos yritystoiminta on loppunut. Työttömyystukea voi saada myös silloin, jos yritystoiminta on sivutoimista.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä, Kela maksaa sinulle työttömyystukea 4 kuukauden ajan. Työttömyystuen määrä riippuu siitä, paljonko saat yrityksestäsi tuloja. 

Kun olet saanut työttömyystukea 4 kuukautta, TE-toimisto tutkii, oletko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä. Päätoiminen yrittäjä käyttää yritystoimintaan niin paljon aikaa, että hän ei voi tehdä muuta työtä. Sivutoiminen yrittäjä käyttää yritystoimintaan vähemmän aikaa ja voi ottaa vastaan myös toisen työn. Jos yritystoimintasi on sivutoimista, Kela voi maksaa soviteltua työttömyystukea. Soviteltu työttömyystuki on pienempi kuin tavallinen työttömyystuki. Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyystukea.

Kelan maksamia työttömyystukia ovat peruspäiväraha ja työmarkkinatuki. Voit saada peruspäivärahaa vain, jos olet tehnyt töitä yrittäjänä riittävän kauan. Lisäksi YEL- tai MYEL-työtulojen täytyy olla riittävän suuret. Työmarkkinatukea voit saada, vaikka et olisi aikaisemmin tehnyt töitä.

Katso lisää työttömyystuista.

Yrittäjä voi huolehtia terveydestään hankkimalla työterveyshuollon. Työterveyshuolto tarkoittaa terveyspalveluita, jotka auttavat jaksamaan töissä. Työterveyshuoltoa voi hankkia yksityisistä terveysyrityksistä. 

Kela korvaa yrittäjälle työterveyshuollon kustannuksista korkeintaan 50 % tai 60 % eli noin puolet. Korvauksen määrä riippuu siitä, mitkä palvelut sisältyvät sopimuksen, jonka teet työterveyshuollon kanssa.

Jos sairastut, hae Kelasta sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa. Päivärahan määrä perustuu YEL- tai MYEL-työtuloon. 

Jos sairautesi jatkuu etkä enää voi saada sairauspäivärahaa, voit saada työkyvyttömyyseläkettä

Jos tarvitset kuntoutusta, voit osallistua ammatilliseen kuntoutukseen. Sitä järjestävät työeläkelaitokset. 

Sinulla voi myös olla mahdollisuus osallistua Kelan järjestämiin kuntoutuksiin. Esimerkiksi KIILA-kuntoutus sopii myös yrittäjille. Sen tavoite on auttaa jaksamaan töissä. Katso lisää kuntoutuksista.
 

Jos sinulla on pienet tulot, voit hakea Kelasta yleistä asumistukea ja toimeentulotukea. Yleinen asumistuki auttaa asumiskulujen maksamisessa. Toimeentulotukea voit saada, jos tulosi ja varasi eivät siltikään riitä välttämättömiin menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen. 

Jos yrittäjä hakee toimeentulotukea, Kela selvittää ennen tuen maksamista, onko yritystoiminta kannattavaa. 

Tukiin saattaa vaikuttaa omien tulojesi lisäksi muiden samassa asunnossa asuvien tulot.

Jos saat lapsen, voit saada vanhempainpäivärahoja eli raskausrahaa, erityisraskausrahaa tai vanhempainrahaa. Niiden määrä perustuu YEL- tai MYEL-työtuloon. 

Vanhempainpäivärahojen jälkeen voit saada lastenhoidon tukia.

Yrittäjä huolehtii itse eläkkeestä, jota hän myöhemmin saa. Eläkkeen saamista varten yrittäjän pitää maksaa YEL- tai MYEL-eläkevakuutusta.

Voit hakea eläkettä, kun olet eläkeikäinen. Hae työeläkettä siitä työeläkelaitoksesta, jossa sinulla on ollut YEL- tai MYEL-eläkevakuutus. Jos työeläkkeesi jää pieneksi tai et saa sitä ollenkaan, voit saada Kelasta kansaneläkettä.

Voit joissain tilanteissa jäädä eläkkeelle jo ennen varsinaista eläkeikää. Silloin voit saada varhennettua vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä.

Katso lisää eläkkeistä, joita Kela maksaa.