Kuntoutuspalvelujen hankinnat

Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä vastaa avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen hankinnoista (Kuntoutuspalvelujen ryhmän hankinnat) ja Kelan kuntoutusryhmä vastaa kehittämistoimintaan liittyvistä hankinnoista (Kehittämistoiminnan hankinnat).

Kelan vakuutuspiirit vastaavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinnoista (Avoterapiapalvelujen hankinnat).

Isot hankintakierrokset aloitetaan tavallisesti keväällä helmi-toukokuussa, jolloin julkaistaan tarjouspyyntömateriaali. Hankintapäätökset valmistuvat yleensä syksyllä, jolloin tarjouskilpailujen tuloksista ilmoitetaan siihen osallistuneille.

Hankintamenettelyt

Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoissa käytetään seuraavia hankintamenettelyjä:

  • avoin tarjouskilpailu
  • neuvottelumenettely
  • suorahankinta
  • yhteisrahoitusmenettely kehittämishankkeiden rahoituksessa

Kuntoutuspalvelujen hankinnoista ilmoitetaan sähköisesti HILMA-ilmoituskanavalla ja myös Kelan internetsivuilla.

Julkiset palveluhankinnat pohjautuvat

Julkiseen tarjouskilpailuun osallistuminen edellyttää tarjoajilta ainakin kansallisen hankintalain perusteiden tuntemusta sekä huolellista perehtymistä tarjouspyynnön sisältöön.

Kelan kuntoutuksen palvelut hankitaan puitejärjestelyn avulla ja sopimuskausi alkaa pääsääntöisesti hankintaa seuraavan vuoden alusta lukien. Sopimuskausi on yleensä neljä vuotta.

Näin teet hyvän tarjouksen!

Viimeksi muokattu 2.12.2016
Sivu päivitetty 7.1.2016