Käsittelyaika ja tiedustelut

Kela asettaa vuosittain keskeisten etuuksien käsittelylle tavoiteajat (= aika, joka kuluu Kelaan saapuneen hakemuksen rekisteröinnistä siihen, että ratkaisija antaa siitä päätöksen). Tavoiteajat ovat keskiarvoja, joten osa hakemuksista käsitellään aina jonkin verran tavoiteaikaa nopeammin, osa hitaammin.

Käsittelylle asetetut tavoiteajat eri etuuksissa 2014

1 viikko
Työttömyysturva (uudet hakemukset 3 viikkoa)

2 viikkoa
Kuntoutusraha, erityishoitoraha, sairaanhoito- ja matkakorvaukset
Opintotuki, koulumatkatuki, sotilasavustus
Äitiysavustus

3 viikkoa
Vanhempainpäivärahat, lapsilisät, lomakustannuskorvaus
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
Sairauspäiväraha
Yleinen asumistuki
Perhe-eläkkeet
Lääkkeiden korvausoikeudet

4 viikkoa
Lomakustannuskorvaus
Elatustuki
Lääkkeiden lisäkorvaus
Vakuuttamisasiat maasta toiseen muutettaessa

5 viikkoa
Kuntoutusratkaisut
Eläkkeensaajan asumistuki

6 viikkoa
Vammaisetuudet (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki)
Elatusapuvelan maksuvapautus

8 viikkoa
Kansaneläkkeet, myös työkyvyttömyyseläke 
Takuueläke

Aina ei hakemusta saada ratkaistua tavoiteajassa. Usein syynä on se, että hakemuksesta puuttuu olennaisia tietoja tai liitteitä, joita joudutaan pyytämään hakijalta jälkikäteen. Kansainvälisten etuushakemusten käsittely kestää usein tavallista pidempään. Joinakin vuodenaikoina hakemusten käsittely voi myös ruuhkautua.

Kun haluat tiedustella, onko hakemuksesi tullut Kelaan perille ja onko se jo ratkaistu, voit käyttää joko Kelan verkkopalvelua tai puhelinpalvelua.

Viimeksi muokattu 16.12.2013
Sivu päivitetty 01.01.2014