Käsittelyaika ja tiedustelut

Kela asettaa vuosittain keskeisten etuuksien käsittelylle tavoiteajat (= aika, joka kuluu Kelaan saapuneen hakemuksen rekisteröinnistä siihen, että ratkaisija antaa siitä päätöksen). Tavoiteajat ovat keskiarvoja, joten osa hakemuksista käsitellään aina jonkin verran tavoiteaikaa nopeammin, osa hitaammin.

Kansainvälisissä tilanteissa hakemusten käsittely kestää pidempään

Kansainvälisissä tilanteissa hakemusten käsittely kestää pidempään. Kela joutuu usein pyytämään tietoja muiden maiden sosiaaliturvaa toimeenpanevilta laitoksilta, mikä hidastaa käsittelyä. Tämä koskee myös lapsilisää, kotihoidontukea ja eläkkeitä

Käsittelylle asetetut tavoiteajat eri etuuksissa 2015

1 viikko
Työttömyysturva 5 päivää (uudet hakemukset 19 päivää)

2 viikkoa
Kuntoutusraha, erityishoitoraha, sairaanhoito- ja matkakorvaukset
Lääkkeiden korvausoikeudet
Opintotuki, koulumatkatuki, sotilasavustus
Äitiysavustus

3 viikkoa
Vanhempainpäivärahat, lapsilisät*, lomakustannuskorvaus
Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki
Lääkkeiden lisäkorvaus
Sairauspäiväraha
Yleinen asumistuki
Perhe-eläkkeet
 * Päätös syntyvästä lapsesta annetaan syntymiskuukautta seuraavan kuun puolen välin jälkeen.   

4 viikkoa
Elatustuki
Elatusapuvelan maksuvapautus
Eläkkeensaajan asumistuki
Vakuuttamisasiat maasta toiseen muutettaessa

5 viikkoa
Lomakustannuskorvaus
Kuntoutusratkaisut

6 viikkoa
Vammaisetuudet (alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki)

7 viikkoa
Kansaneläkkeet, myös työkyvyttömyyseläke
Takuueläke

Aina ei hakemusta saada ratkaistua tavoiteajassa. Usein syynä on se, että hakemuksesta puuttuu olennaisia tietoja tai liitteitä, joita joudutaan pyytämään hakijalta jälkikäteen. Lisäksi esimerkiksi vanhempainpäivärahoja varten voidaan joutua odottamaan työnantajalta palkanmaksu- tai tulotietoja, jolloin hakemuksen käsittely viivästyy. Joinakin vuodenaikoina hakemusten käsittely voi myös ruuhkautua.

Katso hakemuksen käsittelytilanne asiointipalvelun etusivulta

Asiointipalvelun etusivulta näet, onko hakemuksesi saapunut tai ratkaistu, koska etuus maksetaan ja mitä etuuksia sinulle on viimeksi maksettu. Asiointipalvelusta näet myös muistutukset esim. mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

Viimeksi muokattu 23.12.2014
Sivu päivitetty 01.01.2015