Kelan etuusohjeet

Kelan etuusohjeet ovat ohjeita, joita Kelassa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä. Ohjeet on ensisijaisesti tarkoitettu Kelan sisäiseen käyttöön.

Voit lukea ja tulostaa PDF-muotoisia ohjeita. Ohjeen viimeisin päivitys näkyy ohjeen etusivulla.

Ohjeet koostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

Tietojen oikeellisuus

Päivitämme ohjeita säännöllisesti. Ohjeiden tiedon oikeellisuutta, muuttumattomuutta ja ajantasaisuutta ei kuitenkaan voida kaikissa tilanteissa taata. Kela ei vastaa ohjeiden käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Viimeksi muokattu 4.4.2017
Sivu päivitetty 10.3.2014