Lakikirjoja ja puheenjohtajan nuija

Tiesitkö, että...

Kelan toimialaan liittyvät keskeiset säädökset sekä niihin liittyvät esityöt löytyvät ajantasaisina Kelan lakipalvelusta.

Lait ja ohjeet

Kelan toimialaan liittyvät keskeiset säädökset sekä niihin liittyvät esityöt löytyvät ajantasaisina Kelan lakipalvelusta. Palvelu perustuu Edita Publishing Oy:n tuottamaan Edilex-lakitietopalveluun.

Kelan etuusohjeet ovat laintulkintaohjeita, joita Kelan toimistoissa käytetään apuna etuuksien ratkaisutyössä ja neuvonnassa. Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti Kelan toimistojen ja yhteistyötahojen käyttöön.

Tietokulma sosiaalisista oikeuksista kattaa yhtäältä Suomessa perustuslailla ja sosiaalilainsäädännöllä turvatut oikeudet sekä käytettävissä olevat muutoksenhakutiet ja toisaalta kansainväliset sosiaaliset ihmisoikeudet sekä valvontamekanismit. Lisäksi tietokulmasta löytyy joitain sosiaalisia oikeuksia koskevia ratkaisuja ja muita ajankohtaisia asioita.

Kelan termit (Kelan terminologinen sanasto) esittelee määritelmineen n. 300 käsitettä, jotka keskittyvät terveyteen liittyvään sanastoon. Kustakin termistä on myös ruotsinkielinen vastine.

Viimeksi muokattu 08.01.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012