Fysioterapeutti hieroo miehen niskaa

Tiesitkö, että...

Kela maksaa sairauspäivärahaa lyhytaikaisen työkyvyttömyyden perusteella.

Työntekijöiden sairauspoissaolot

Kela maksaa lyhytaikaisen työkyvyttömyyden perusteella sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa.

Sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle jos

  • työntekijä saa työsuhteen perusteella sairausajan palkkaa ja
  • työsuhteen ehdoissa on sovittu, että päiväraha maksetaan työnantajalle.

Osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle jos

Kaipaatko apua asiointiin?

Työnantajan sähköisen asioinnin ohjeista voi olla apua.

Tutustu!
  • työntekijä saa kokoaikaisen työsuhteen perusteella täyttä kokoaikatyön palkkaa ja
  • työsuhteen ehdoissa on sovittu päiväraha maksetaan työnantajalle.

Osasairauspäivärahaa ei makseta työnantajalle, kun on osa-aikainen työntekijä sopii työaikansa lyhentämisestä.

Kela maksaa työntekijälle tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta, jos hänet on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautietuus maksetaan työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa työstäpoissaolon ajalta.

Kela maksaa työntekijälle luovutuspäivärahaa, jos työkyvyttömyys johtuu elin-, kudos- tai solusiirtoa varten tehdystä luovutuksesta. Luovutuspäiväraha maksetaan työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa työkyvyttömyysajalta.

Onko työnantajan maksettava palkkaa poissaolon ajalta?

Työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa sairauden, perhevapaan tai kuntoutuksen ajalta vaihtelee eri aloilla ja eri työtehtävissä. Yleensä työnantajan velvollisuus maksaa poissaolon ajalta palkkaa perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen, joskus siitä on voitu sopia myös työ-, virka- tai oppisopimussuhteen ehdoissa.

Työstä poissaoloajan palkanmaksuvelvoite voi riippua myös siitä, tekeekö työntekijä koko- vai osa-aikaista työtä ja onko kyseessä kuukausi- vai tuntipalkka. Vaihtelua on myös siinä, maksetaanko poissaoloajan palkkaa työntekijän vapaapäiviltä.

Palvelemme myös chatissä

Työnantajan edustaja voi kysyä chatissä yleisistä sairauspoissaoloihin, perhevapaisiin, kuntoutukseen liittyvistä Kelan etuuksista ja palveluista. Chatissä vastataan myös kysymyksiin, jotka liittyvät työnantajalta pyydettyihin todistuksiin ja lisäselvityksiin palkasta ja työssäolosta.
Chatissä saa vain yleisneuvontaa. Et voi kysyä yksittäisen henkilön asioista.

 

 

Lue lisää

Viimeksi muokattu 31.10.2017
Sivu päivitetty 1.11.2017