Fysioterapeutti hieroo miehen niskaa

Tiesitkö, että...

Kela maksaa sairauspäivärahaa lyhytaikaisen työkyvyttömyyden perusteella.

Työntekijöiden sairauspoissaolot

Kela maksaa lyhytaikaisen työkyvyttömyyden perusteella sairauspäivärahaa tai osasairauspäivärahaa.

Sairauspäiväraha maksetaan työnantajalle jos

  • työntekijä saa työsuhteen perusteella sairausajan palkkaa ja
  • työsuhteen ehdoissa on sovittu, että päiväraha maksetaan työnantajalle.

Osasairauspäiväraha maksetaan työnantajalle jos

Kaipaatko apua asiointiin?

Työnantajan sähköisen asioinnin ohjeista voi olla apua.

Tutustu!
  • työntekijä saa kokoaikaisen työsuhteen perusteella täyttä kokoaikatyön palkkaa ja
  • työsuhteen ehdoissa on sovittu päiväraha maksetaan työnantajalle.

Osasairauspäivärahaa ei makseta työnantajalle, kun on osa-aikainen työntekijä sopii työaikansa lyhentämisestä.

Kela maksaa työntekijälle tartuntatautipäivärahaa ja ansionmenetyskorvausta, jos hänet on määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntatautietuus maksetaan työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa työstäpoissaolon ajalta.

Kela maksaa työntekijälle luovutuspäivärahaa, jos työkyvyttömyys johtuu elin-, kudos- tai solusiirtoa varten tehdystä luovutuksesta. Luovutuspäiväraha maksetaan työnantajalle, jos työnantaja maksaa palkkaa työkyvyttömyysajalta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 9.6.2016
Sivu päivitetty 19.1.2014