Nuori nainen toimiston käytävällä paperipino kädessään

Tiesitkö, että...

Oikeus Suomen sosiaaliturvaan päättyy, jos asuu ulkomailla yli vuoden.

Työhön ulkomaille tai Suomeen

Työnantajan velvollisuudet vaihtelevat työntekijän muuttaessa ulkomaille sen mukaan, onko henkilö lähetetty työntekijä, virkamies vai lähetys- tai kehitysyhteistyöntekijä. Suomeen töihin tulevien työntekijöiden työnantajilla ei ole yleensä ole erityistä ilmoitusvelvollisuutta Kelaan.

Yleensä kun työntekijä muuttaa ulkomaille, hän voi säilyä Suomen sosiaaliturvassa ja saada Kelan etuuksia, jos ulkomailla oleskelun on tarkoitus kestää alle vuoden. Yli vuoden pituisesta ulkomailla asumisesta oikeus Suomen sosiaaliturvaan yleensä päättyy.

Pysy ajan tasalla

Kelan Kv-info ja Työnantajainfo tuovat ajankohtaista tietoa sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje nyt!

Tästä poikkeus ovat ulkomailla työkomennuksella olevat henkilöt eli ns. lähetetyt työntekijät sekä virkamiehet ja lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijät, jotka voivat säilyä Suomen sosiaaliturvassa myös yli vuodeksi ulkomaille muuttaessaan. Työntekijän tai hänen työnantajansa on kuitenkin joissakin tapauksissa haettava oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Myös lähetettyjen työntekijöiden mukana ulkomaille muuttavien perheenjäsenten on yleensä haettava sosiaaliturvaan kuulumista.

Työnantajan ilmoitus työkomennuksesta ulkomaille

Työnantaja ilmoittaa työkomennuksesta

  • Eläketurvakeskukselle (ETK), kun työkomennus suuntautuu
    • EU- tai ETA-maihin (lomake 2132) ja
    • sosiaaliturvasopimusmaihin, joita ovat Australia, Chile, Israel, Kanada ja Quebec, ko. maan sosiaaliturvasopimuslomakkeella.
    • Lisätietoja työnantajalle ETK:n sivuilta www.etk.fi.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.6.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012