Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjät ja maatalousyrittäjät voivat halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada siihen Kelasta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, kun yrittäjällä tai maatalousyrittäjällä on YEL- tai MYEL-vakuutus (yrittäjäeläkevakuutus tai maatalousyrittäjäeläkevakuutus).

Edellytyksenä sopimus, toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys

Työterveyshuollon korvausten saaminen edellyttää, että olet tehnyt kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa, ennen kuin hankit työterveyshuollon palveluja. Sopimuksesta ja suunnitelmasta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt ja palvelujen sisältö ja laajuus. Lisäksi 1.1.2017 alkaen korvausta voidaan maksaa vain silloin, kun toimintasuunnitelma perustuu työterveyshuollon tekemään työpaikkaselvitykseen.

Työterveyshuollon tarkoitus ja sisältö

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy ja terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Työterveyshuollon toimenpiteitä ovat mm. työpaikkaselvitykset, joilla kartoitetaan yrittäjän ja mahdollisten työntekijöiden työolosuhteita. Lisäksi tehdään terveystarkastuksia ja niihin liittyviä laboratorio- ja radiologisia tai muita tutkimuksia.

Työterveyshuollon sisällöstä ja tehtävistä kerrotaan tarkemmin Työnantajien työterveyshuolto -osiossa.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 12.4.2016
Sivu päivitetty 12.4.2016