Allmänt bostadsbidrag

Hushåll med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag från FPA för att minska boendeutgifterna. Ett hushåll består av de personer som bor i samma bostad och bostadsbidraget beviljas hushållet gemensamt.

Bostadsbidraget fastställs enligt

  • antalet vuxna och barn i hushållet
  • vilken kommun bostaden är belägen i
  • totalbeloppet av hushållets bruttomånadsinkomster

Bostadsbidrag beviljas i regel för ett år framåt.

Om inkomsterna eller övriga förhållanden förändras under året justeras bostadsbidraget. Anmäl förändringarna till FPA.

Du kan uppskatta beloppet på ditt bostadsbidrag med ett beräkningsprogram.

Läs mer

Senast ändrad 8.1.2015
Uppdaterad 1.1.2015