Allmänt bostadsbidrag

Hushåll med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag från FPA för att minska boendeutgifterna. Ett hushåll består av de personer som bor i samma bostad och bostadsbidraget beviljas hushållet gemensamt.

Bostadsbidraget fastställs enligt

  • antalet vuxna och barn i hushållet
  • vilken kommun bostaden är belägen i
  • totalbeloppet av hushållets bruttomånadsinkomster

Bostadsbidrag beviljas i regel för ett år framåt.

Om inkomsterna eller övriga förhållanden förändras under året justeras bostadsbidraget. Anmäl förändringarna till FPA.

Du kan uppskatta beloppet på ditt bostadsbidrag med ett beräkningsprogram.
Observera att det resultat som räknaren ger alltid är en uppskattning. Om dina inkomster varierar beaktas den genomsnittliga inkomsten när beslutet fattas. 

Utkomststöd är ett stöd som beviljas i sista hand

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA om alla inkomster, tillgångar och sociala förmåner (t. ex. allmänt bostadsbidrag) som du har inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat och boende.

Läs mer

Senast ändrad 5.4.2017
Uppdaterad 1.1.2015