Allmänt bostadsbidrag

Hushåll med låga inkomster kan få allmänt bostadsbidrag från FPA för att minska sina boendeutgifter. Ett hushåll består av personer som bor i samma bostad och bostadsbidraget beviljas hushållet gemensamt.

När bostadsbidraget fastställs beaktas

  • antalet personer i hushållet
  • bostadens yta
  • i vilken kommun bostaden är belägen, när den blivit färdig eller byggts om samt bostadens uppvärmningssystem
  • hushållets sammanlagda bruttomånadsinkomster och
  • hushållets förmögenhet.

Bostadsbidraget beviljas i regel för ett år framåt och alla månadsinkomster som man vet om beaktas för denna tid.

  • Bostadsbidrag bevlijas inte för några månader, t.ex. vid en kortavrig och tillfällig arbetslöshet

Bostadsbidraget justeras om inkomsterna ändras eller om det sker andra förändriingar i livssituationen. Anmäl förändringarna till FPA.

Du kan uppskatta beloppet på ditt bostadsbidrag med ett beräkningsprogram.

Senast ändrad 30.12.2013
Uppdaterad 01.01.2014