Allmänt bostadsbidrag

Allmänt bostadsbidrag kan betalas till hushåll med låga inkomster för att minska boendeutgifterna.

Studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget

Studerande börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget 1.8.2017.

Studerande får allmänt bostadsbidrag på samma villkor som alla andra. Studiemånader eller maximitider för studiestödet beaktas alltså inte när man beviljar bidraget.

FPA betalar bostadsbidraget för hela hushållet gemensamt.

Till samma hushåll hör:

  • sambo eller äkta make och minderåriga barn som bor i samma bostad eller i en annan bostad
  • nära släktingar som bor i samma bostad (far- och morföräldrar, föräldrar och barn)
  • personer som hyr en bostad med ett gemensamt hyresavtal
  • personer som hyr en bostad med separata hyresavtal, om de är ansvariga för hyran för hela bostaden.

Till olika hushåll hör:

  • personer som hyr en del av en bostad med separata hyresavtal, om de inte är nära släktingar och inte är gemensamt ansvariga för hyran för hela bostaden
  • underhyresgäst och huvudhyresgäst, om de inte är nära släktingar.

Studerande ska ansöka om allmänt bostadsbidrag antingen via e-tjänsten eller med blanketten Allmänt bostadsbidrag (AT 1r). FPA drar automatiskt in bostadstillägget för de studerande som börjar omfattas av bostadsbidraget. Om du redan vet vilka inkomster, boendeutgifter och övriga boendeförhållanden du kommer att ha i höst kan du ansöka om allmänt bostadsbidrag redan sommaren 2017.

Utkomststöd beviljas i sista hand

Om alla inkomster, tillgångar och övriga sociala förmåner som du har (t.ex. allmänt bostadsbidrag) inte räcker till för dina nödvändiga dagliga utgifter kan du ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA.

Läs mer:

Senast ändrad 21.11.2017
Uppdaterad 19.6.2017