Om FPA | FPAGå till innehållet

Om FPA

Folkpensionsanstalten, FPA, har en betydande roll som verkställare av den sociala tryggheten i Finland. Den sociala tryggheten jämnar ut inkomstskillnaderna mellan familjer och individer och garanterar en tillräcklig försörjning för alla.

Två personer och en dator.

Många ändringar i den sociala tryggheten 2024

Ett flertal ändringar i FPA:s förmåner och i förmånsvillkoren är under beredning inför nästa år. Ändringarna har slagits fast i regeringsprogrammet.

Ett axplock

Faktaportalen

FPA bedriver forskning samt producerar statistik och öppna data inom det sociala området. Informationen finns att få från en nationell, regional och lokal synvinkel.

Ta en titt (tietotarjotin.fi)

Verksamhetsberättelse 2022

Den globala instabiliteten, inflationen och coronapandemin påverkade FPA:s verksamhet 2022.

Läs mer (pdf)