Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Så här ändras FPA:s förmåner 2024

År 2024 för med sig fler ändringar än vanligt i beloppen och villkoren för FPA:s förmåner. En del av ändringarna träder i kraft vid ingången av 2024, andra senare under året. Kontrollera här hur stöden förändras.

Flera ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA 2024

Barnförhöjningarna i anslutning till grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet slopas 1.4.2024. Arbetsvillkoret för löntagare ändras 2.9.2024. Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader och tjänas i fortsättningen in utifrån löneinkomsten.

Läs mer

Prenumerera på FPA:s meddelanden

Vill du få våra meddelanden till din epost genast när de publiceras? Du kan prenumerera på dem enligt ämne. 

Gå till beställningsblanketten

Aktuellt

Gå till meddelanden