Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Det allmänna bostadsbidraget minskar och villkoren för arbetslöshetsförmåner skärps 

År 2024 genomförs många nedskärningar och ändringar i det allmänna bostadsbidraget och FPA:s arbetslöshetsförmåner. Med våra räknare kan du få en uppskattning av hur ändringarna påverkar din situation.

Aktuellt

Gå till meddelanden