Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Har du blivit arbetslös eller permitterad?

Vad ska man göra när man blir arbetslös och i vilken ordning? På de uppdaterade sidorna om arbetslöshet på fpa.fi finns en praktisk checklista och svar på många frågor som är aktuella för den som precis blivit arbetslös.

Flera ändringar i arbetslöshetsförmånerna från FPA 2024

Barnförhöjningarna i anslutning till grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet slopas 1.4.2024. Arbetsvillkoret för löntagare ändras 2.9.2024. Arbetsvillkoret förlängs till 12 månader och tjänas i fortsättningen in utifrån löneinkomsten.

Läs mer

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer

Aktuellt

Gå till meddelanden