Arbetsmarknadsstöd

Arbetsmarknadsstöd är ett ekonomiskt stöd som är avsett för dig som första gången kommer ut på arbetsmarknaden och för dig som fått arbetslöshetsdagpenning för maximitiden, syftet med stödet är att hjälpa till att få en placering på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsstödet är avsett för

  • arbetslös, som för första gången står till arbetsmarknadens förfogande och inte har arbetat på senare tid
  • arbetslös, som inte längre får grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning efter att maximitiden på 400 dagar har löpt ut. Till personer som får inkomstrelaterad dagpenning och som har en arbetshistoria som är kortare än 3 år, betalas den inkomstrelaterade dagpenningen för de sista 100 dagarna ut till ett belopp som är lika stort som grunddagpenningen.

Arbetsmarknadsstödet är behovsprövat. Vid behovsprövningen beaktas främst dina egna inkomster men också dina föräldrars inkomster om du bor i samma hushåll med dem.

Utbetalningstiden av arbetsmarknadsstödet är inte begränsad.

Läs mer

Senast ändrad 20.12.2016
Uppdaterad 1.1.2017