Så här meddelar du förändringar som inverkar på barnavårdsstöden

Om du får hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd ska du meddela FPA följande förändringar:

 • om barnet får en kommunal dagvårdsplats. Hemvårdsstöd och privatvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal dagvård. 
 • om barnets vårduppgifter ändras (t.ex. vårdtiden, vårdplatsen, vårdavgiften eller vårdaren).
 • när barnet börjar i förskola.
 • inledande och avslutande av ett samboförhållande ifall du får vårdtillägg, eftersom tillägget påverkas av familjestorleken.
 • ändrade inkomster ifall du får vårdtillägg, eftersom tillägget påverkas av hela familjens inkomster.
 • om familjen flyttar till en annan kommun.
 • om familjen flyttar utomlands. Meddela FPA också om ditt barn flyttar utomlands eller till Åland
 • om din eller din makes sysselsättningssituation ändras så att det inverkar på omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik.

Om du får flexibel eller partiell vårdpenning ska du meddela FPA om

 • din arbetstid förändras
 • tjänste- eller anställningsförhållandet upphör
 • din FöPL-/LFöPL-försäkring upphör
 • du flyttar utomlands eller till Åland.

Meddela förändringarna via vår e-tjänst. Logga in med dina nätbankkoder eller med ett mobil-ID. Du kan också meddela förändringarna genom att ringa servicenumret för barnfamiljer

Vilka förändringar behöver man inte meddela?

 • Om familjen får ett nytt barn, får FPA uppgift om det från Befolkningsregistercentralen. Hemvårdsstödet och privatvårdsstödet justeras när mamman ansöker om moderskapspenning för det nya barnet.
 • Om familjen flyttar inom samma kommun får FPA uppgift om det från Befolkningsregistercentralen.

Årsgranskning av vårdtillägget

FPA kontrollerar årligen vårdtilläggets belopp. Fyll i den blankett Meddelande om förändringar – Barnavårdsstöd  (WH12) som följer med brevet om årsgranskningen och posta den till FPA. Alternativt kan du fylla i och spara blanketten i PDF-format. Skicka den via e-tjänsten med funktionen Meddelanden.

Efter granskning utfärdar FPA ett nytt beslut om vårdtillägget. Vårdtillägget höjs retroaktivt för högst sex månader från det att förändringen av inkomsterna har meddelats.

Vanliga frågor:

Läs mer