Blanketter

Blanketterna för ansökan om FPA-förmåner finns i pdf-format, ämnesvis, i menyn till vänster. Klicka på Ladda ner -länken för önskad blankett.

Den ifyllda blanketten kan sändas till vilken FPA-byrå som helst. De förmåner som kan sökas via FPA:s e-tjänst omnämns i anslutning till beskrivningsfältet.

Till de finskspråkiga och engelskspråkiga blanketterna finns särskilda länkar. Blanketterna på samiska finns på de finskspråkiga webbsidorna.

Om blanketten du behöver inte finns på webben får du den från FPA-byrån eller från FPA:s andra serviceställen. Om du, exempelvis i ditt arbete, behöver en större mängd blanketter kan du beställa dem per e-post: lomakevarasto@kela.fi. Anteckna i beställningen blankettkoden eller blankettens namn, antal blanketter, ditt namn, din arbetsgivare och adressen.

Anvisningar

Blanketterna är i pdf-format. För att kunna använda dem behöver du ett särskilt program, t.ex. Adobe Reader. Programmet kan laddas ner avgiftsfritt på Adobes webbsida. För att blanketterna säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Reader-versionen.

Det finns två slags pdf-blanketter: en del är sådana som kan fyllas i på datorn och som kan skrivas ut ifyllda, en del kan endast läsas på skärmen men kan skrivas ut med programmet Adobe Reader.

Öppnande

Blanketten öppnas genom att du klickar på Ladda ner – länken.

Lagring

Blanketten sparas med Adobe Readers egen spara-knapp. Endast blankettmallen kan sparas med Adobe Reader. För att spara en ifylld blankett behöver man t.ex. det avgiftsfria programmet Foxit Reader eller det avgiftsbelagda Adobe Acrobat, som fås på Adobes webbsida.

Utskrifter

Pdf-blanketter får gärna skrivas ut med Readers egen utskriftsknapp. Sökandens personbeteckning skrivs automatiskt ut nere på varje blankettsida.

Ifyllande

De pdf-blanketter som fylls i på skärmen innehåller anvisningar i form av gula fält på skärmen. Anvisningarna öppnas genom att man dubbelklickar fältet, stäng uppe till höger.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen misslyckas på grund av kontaktproblem och du får ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kanske felmeddelandet återkommer från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma cacheminnet.

Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktig version av Adobe Reader; då måste programmet laddas ner på nytt.

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll