Gå till innehållet

Anvisningar

Blanketterna för ansökan om FPA-förmåner finns i pdf-format, ämnesvis, i menyn till vänster. Klicka på länken Ladda ner för att öppna önskad blankett. De flesta FPA-förmånerna kan också sökas via e-tjänsten.

Pdf-blanketterna kräver ett särskilt program. För att blanketterna säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats.

Du kan också spara pdf-blanketten på din egen dator. Använd Reader-programmets egna knappar för att spara och skriva ut blanketten. Skicka in den ifyllda blanketten och bilagorna per post till FPA.

Om du behöver en större mängd blanketter, till exempel i arbetet, kan du beställa dem per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi. I beställningen antecknar du blankettkoden eller blankettens namn, önskat antal, ditt namn samt arbetsgivarens namn och adress.

Blanketter för hälso- och sjukvården

De blanketter som ska fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården hittar man i första hand i det patientdatasystem som används inom organisationen.

Blanketterna i pdf-format finns också på portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt på Läkarförbundets webbplats.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen misslyckas på grund av kontaktproblem och du får ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kanske felmeddelandet återkommer från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma cacheminnet.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktig version av Reader; då måste programmet installeras på nytt.

Mest nedladdade blanketter

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Länk
Ansökan - Flyttning till Finland Y 77r Blanketten används när en person som flyttar till Finland med en eller familjemedlemmar eller en person som tjänstgör i Finland/hos en finsk arbetsgivare ansöker om finsk bosättningsbaserad social trygghet och sjukförsäkring.
Flyttning från Finland/till Finland
Ladda ner PDF

Gör ansökan i e-tjänsten
Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för arbetsgivares företagshälsovårdskostnader (SV 98a TTHr) SV 101a TTHr Anvisningar om ifyllandet av arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV98 a TTHr (Bara utskrift)
Arbetsgivare Företagshälsovård
Ladda ner PDF
Fullmakt för skötsel av ärenden hos FPA VAL 3r Begränsad fullmakt/fullmakt för viss tid med vilken man ger en annan person fullmakt att sköta ett visst ärende hos FPA. Kan inte användas för besvärsärenden hos en besvärsinstans.
Fullmakt
Ladda ner PDF
Anmälan om lön från arbetsgivare Y 17r Ifylls av arbetsgivaren. Arbetsgivaren uppger lönen för tiden av frånvaro från arbetet och vid behov även lönen för de 6 föregående månaderna för beräknande av dagpenningbeloppet.
Arbetsgivare Rehabiliteringspenning Föräldradagpenningar Sjukdagpenning
Ladda ner PDF

Skicka meddelande i e-tjänsten
Utredning - Uppgifter om lantbruksföretagarens arbetsplatsutredning som producenten av företagshälsovårdstjänster gett SV 113 TTHr Utredning av serviceproducenten för företagshälsovård om arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare. Utredningsblanketten fogas till blankett SV 114 TTHr Hälsovårdscentrals redovisning.
Företagshälsovård
Ladda ner PDF