Anvisningar

Blanketterna för ansökan om FPA-förmåner finns i pdf-format, ämnesvis, i menyn till vänster. Klicka på länken Ladda ner för att öppna önskad blankett. De flesta FPA-förmånerna kan också sökas via e-tjänsten.

Pdf-blanketterna kräver ett särskilt program. För att blanketterna säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats.

Du kan också spara pdf-blanketten på din egen dator. Använd Reader-programmets egna knappar för att spara och skriva ut blanketten. Skicka in den ifyllda blanketten och bilagorna per post till FPA.

Om du behöver en större mängd blanketter, till exempel i arbetet, kan du beställa dem per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi. I beställningen antecknar du blankettkoden eller blankettens namn, önskat antal, ditt namn samt arbetsgivarens namn och adress.

Blanketter för hälso- och sjukvården

De blanketter som ska fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården hittar man i första hand i det patientdatasystem som används inom organisationen.

Blanketterna i pdf-format finns också på portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt på Läkarförbundets webbplats.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen misslyckas på grund av kontaktproblem och du får ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kanske felmeddelandet återkommer från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma cacheminnet.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktig version av Reader; då måste programmet installeras på nytt.

Mest nedladdade blanketter

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Tolkuppgiftsblankett - Tolkar för personer med hörselskada och personer med syn- och hörselskada TU 52r Med blanketten anmäler tolkarna för personer med hörselskada och för personer med syn- och hörselskada de tolkningsprodukter, -metoder och -språk som de använder samt sina kompetensområden.
Ladda Ner
Tolkuppgiftsblankett - Taltolkar TU 53r Med blanketten anmäler tolkarna för personer med talskada de tolkningsprodukter, -metoder och -språk som de använder samt sina kompetensområden.
Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav.
Barnpension Efterlevandepension Arbetsmarknadsstöd Vårdbidrag för pensionstagare Studiestöd Handikappbidrag för personer under 16 år Läkemedelsersättningar Sjukvårdsersättningar Sjukdagpenning Grunddagpenning Handikappbidrag för personer över 16 år
Ladda Ner
Framställan - Utbetalning av handikappbidrag för personer under 16 år Y 241Lr Blanketten används för anhållan om att handikappbidrag utbetalas till kommunens socialvårdsorgan eller till en annan person än barnets förälder, vårdnadshavare eller intressebevakare.
Handikappbidrag för personer under 16 år
Ladda Ner
Ansökan från arbetsgivaren - Semesterkostnader under föräldradagpenningstid eller ersättning för familjeledighet SV 18r Med denna blankett söker arbetsgivaren ersättning för semesterlön eller semesterersättning som betalats till arbetstagaren under föräldradagpenningstiden samt för ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakats av föräldraskap.
Semesterkostnadsersättning till arbetsgivare
Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten