Anvisningar

Blanketterna för ansökan om FPA-förmåner finns i pdf-format, ämnesvis, i menyn till vänster. Klicka på länken Ladda ner för att öppna önskad blankett. De flesta FPA-förmånerna kan också sökas via e-tjänsten.

Pdf-blanketterna kräver ett särskilt program. För att blanketterna säkert ska fungera rekommenderar vi att du väljer den nyaste Adobe Reader-versionen. Programmet kan laddas ner gratis på Adobes webbplats.

Du kan också spara pdf-blanketten på din egen dator. Använd Reader-programmets egna knappar för att spara och skriva ut blanketten. Skicka in den ifyllda blanketten och bilagorna per post till FPA.

Om du behöver en större mängd blanketter, till exempel i arbetet, kan du beställa dem per e-post på adressen lomakevarasto@kela.fi. I beställningen antecknar du blankettkoden eller blankettens namn, önskat antal, ditt namn samt arbetsgivarens namn och adress.

Blanketter för hälso- och sjukvården

De blanketter som ska fyllas i av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården hittar man i första hand i det patientdatasystem som används inom organisationen.

Blanketterna i pdf-format finns också på portalerna Terveysportti och Lääkäriportaali samt på Läkarförbundets webbplats.

Problemsituationer

Ibland kan nedladdningen misslyckas på grund av kontaktproblem och du får ett felmeddelande på skärmen. Vid nästa försök kanske felmeddelandet återkommer från cacheminnet. Då kan det löna sig att tömma cacheminnet.

Om det inte går att fylla i eller skriva ut blanketten ska du kontrollera att du använder Adobe Reader. Operativsystemens och webbläsarnas motsvarande egna Reader- och Viewer-program stöder inte nödvändigtvis blankettens alla ifyllningsegenskaper. Felen kan också bero på att du har en gammal eller felaktig version av Reader; då måste programmet installeras på nytt.

Mest nedladdade blanketter

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Ansökan - Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r Med blanketten ansöker man om studietolkning för handikappade personer för studier efter den grundläggande utbildningen som leder till examen. Med blanketten ansöker man också om förlängning av redan befintliga beslut om studietolkning.
Tolkningstjänster för handikappade personer
Ladda Ner
Ansökan - Stöd för hemvård av barn - Stöd för privat vård av barn WH 1r Med blanketten ansöker man om stöd för att ordna vården av barn utom i fråga om kommunal dagvård.
Barnavårdsstöd
Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Utredning - Stöd för privat vård av barn - Dagvårdsproducent WH 2r Den här blanketten fylls i av den privata dagvårdsproducenten.
Barnavårdsstöd
Ladda Ner

Lämna in utredning i e-tjänsten
Meddelande om förändringar - Barnavårdsstöd WH 12r Med blanketten meddelar man sådana förändringar som inverkar på vårdtillägget samt familjens inkomster och avdrag.
Barnavårdsstöd
Ladda Ner
Ansökan - Måltidsstöd - Extra understöd RU 7r Blanketten är avsedd för dem som förestår studentrestauranger när de ansöker om extra understöd.
Ladda Ner