Studiestöd

Blankettens namn Kod Beskrivning Blankett
Ansökan - Studiestöd - Yrkesläroanstalter, gymnasier och folkhögskolor samt motsvarande läroinrättningar OT 1r Med denna blankett ansöks om studiestöd för studier på andra stadiet Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Ansökan - Studiestöd - Yrkeshögskolor och universitet OT 2r Med denna blankett ansöks om studiestöd för högskolestudier. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Kontrollanmälan från läroinrättning OT 5r Med denna blankett lämnar läroinrättningen meddelande till den ansvariga instansen om fall där en studerande saknar förutsättningar att få studiestöd och/eller där det finns skäl att inställa utbetalningen eller att dra in stödet Ladda Ner
Ansökan - Befrielse från betalning av borgensfordran på studielån OG 6r Med blanketten ansöker man om befrielse från att betala räntor på borgensfordran på studielån eller från hela skulden. Ladda Ner
Ansökan - Studiestöd - Ansökan om studiestöd för avläggande av examen utomlands OT 3r Gäller inte studier i anslutning till finländsk examen. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Bilaga - Intyg om boende till ansökan om studiestöd OT 8r Bilaga till studiestödsansökan: Fastighetsägare eller hyresvärden undertecknar blanketten. Ladda Ner
Bilaga - Till utlännings studiestödsansökan OT 10r För utlänningar som inte tidigare lyft studiestöd krävs denna bilaga. Ladda Ner
Ansökan - Statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd OT 12r Blanketten används för ansökan om statsborgen, d.v.s. statsgaranti, för studielån som kan beviljas mottagare av vuxenutbildningsstöd Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Meddelande om förändringar - Studiestöd OT 15r Meddelande om förändringar som inverkar på studiestödet och ansökan om tilläggsstöd Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Meddelande - Annullering, avslutande eller återbetalning av studiestöd OT 16r Med blanketten meddelar studiestödstagaren om annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd för att höja årsinkomstgränsen eller spara en stödmånad. Ladda Ner

Skicka meddelande i e-tjänsten
Svar på begäran om utredning om studieframgången OT 28Lr Utredning om högskolestuderandes otillräckliga studieframgång. Ladda Ner
Anmälan - Examen som avlagts vid en utländsk läroinrättning OT 29r - Ladda Ner
Ansökan - Studielånskompensation OT 30r Med denna blankett ansöker de som avlagt högskoleexamen och som har studielån om studielånskompensation. Ladda Ner
Förslag om återbetalning Y 81r På blanketten ges ett förslag om återbetalning vid återkrav. Ladda Ner