Företagshälsovård

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Ansökan om ersättning för kostnader för företagshälsovård för företagare SV 116 TTHr - Ladda Ner
Hälsovårdscentrals redovisning till FPAs byrå SV 114 TTHr - Ladda Ner
Redogörelse för hälsovårdscentrals arbetsplatsutredning hos lantbruksföretagare SV 113 TTHr - Ladda Ner
Arbetsgivares ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader SV 98a TTHr Med den här blanketten ansöker arbetsgivaren om ersättning för företagshälsovårdskostnader; separata ifyllningsanvisningar finns på blanketten SV 101a TTHr. Fyll i blanketten på nätet om du har ett FO-nummer och en Katso-kod. Ladda Ner

Gör ansökan i e-tjänsten
Företagarblanketter för hälsovårdscentralen - Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 114 TTHr och utredningarna SV 112 TTHr och SV 113 TTHr SV 118 TTHr Ifyllningsanvisningar för blanketterna SV 114 TTHr och utredningarna SV 112 TTHr och SV 113 TTHr Ladda Ner
Utredning om företagshälsovård som hälsovårdscentral ordnat för företagare SV 112 TTHr Företagshälsovården för företagare gäller personer som är försäkrade enligt FöPL eller LFöPL. Arbetsplatsutredning för LFöPL-försäkrad ges på blankett SV 113 TTHr. Ladda Ner