Tolkningstjänster för handikappade personer

Blankettens namn Blankettkod Beskrivning Innehåll
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med hörselskada TU 10r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med hörselskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda Ner
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med talskada TU 11r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med talskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda Ner
Bilaga - Kunduppgiftsblankett - Kund med syn- och hörselskada TU 12r Med blanketten meddelas de uppgifter som gäller kunder med syn- och hörselskada och som behövs för ordnandet av tolktjänst. Med blanketten meddelas också ändringar i dessa uppgifter. Ladda Ner
Ansökan - Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning TU 1r Med blanketten ansöker man om tolkningstjänst för handikappade personer, förlängning av tidsbegränsade beslut om tolkningstjänst samt tilläggstimmar för tolkningstjänst. Ladda Ner
Ansökan - Studietolkning för personer med funktionsnedsättning TU 2r Med blanketten ansöker man om studietolkning för handikappade personer för studier efter den grundläggande utbildningen som leder till examen. Med blanketten ansöker man också om förlängning av redan befintliga beslut om studietolkning. Ladda Ner
Ansökan - Tolktjänst för personer med funktionsnedsättning för utlandsresa TU 3r Med blanketten söks tolktjänst för utlandsresa. Ladda Ner
Ansökan - Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning TU 4r Blanketten används för ansökan om rätt till apparatur för distanstolkning och dataförbindelse. Ladda Ner
Bilaga - Apparatur för distanstolkning för personer med funktionsnedsättning - Utlåtande av sakkunnig TU 7r Blanketten är ett sakkunnigutlåtande som behövs som bilaga till ansökan om apparatur för distanstolkning. Ladda Ner