Bostadsbidrag för pensionstagare

FPA ersätter boendekostnaderna för pensionärer med låga inkomster genom att betala ut bostadsbidrag för pensionstagare.

Pensionstagarens bostadsbidrag beror på

  • boendekostnaderna
  • familjeförhållandena samt
  • pensionstagarens och makens bruttoinkomst och förmögenhet.

Om du får pension som inte berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare kan du få allmänt bostadsbidrag från FPA.

Senast ändrad 30.01.2014
Uppdaterad 19.10.2012