Bostadsbidrag för pensionstagare

FPA ersätter boendekostnaderna för pensionärer med låga inkomster genom att betala ut bostadsbidrag för pensionstagare.

Pensionstagarens bostadsbidrag beror på

  • boendekostnaderna
  • familjeförhållandena samt
  • pensionstagarens och makens bruttoinkomst och förmögenhet.

Om du får pension som inte berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare kan du få allmänt bostadsbidrag från FPA.

Mer information

Senast ändrad 30.1.2014
Uppdaterad 19.10.2012