Anvisningar och IT-stöd

E-tjänsten innehåller anvisningar, som gör det lättare för dig att använda tjänsten.

Tekniska problem

Om det uppstår problem kontrollera att

 • e-tjänsten fungerar med navigeringen på vänster sida eller i vissa fall med knappar.Undvik dock att gå bakåt till föregående webbsida med "Tillbaka"-knappen"
 • du skriver ut i vågrätt format, så att du får med all information
 • du har följande inställningar i webbläsaren
 1. stöder JavaScript
 2. stöder SSL-kryptering
 3. godkänner användningen av cookies
 • Har du frågor om e-tjänsten och behöver råd gällande förmånen kan du ringa till ett servicenummer. Du kan också ställa frågor med e-blanketten Frågor och respons.
 • För att kunna erbjuda en fungerande tjänst med tillräcklig säkerhet förutsätts att webbläsarprogrammet utnyttjar en SSL-förbindelse.
 • Ifall det uppstår problem när du är inne på FPA:s e-tjänster kan du kontakta vår tekniska kundsupport på telefon 020 634 5050. Kundsupporten betjänar vardagar klockan 8–16 på svenska. Övriga tider kan felanmälan lämnas på tfn 020 634 7743 på finska. Ibland förorsakar brandväggar, gamla versioner av webbläsare och gamla operativsystem problem. FPA:s tekniska kundsupport svarar inte på frågor om förmåner.
 • Varje vecka på natten till söndag mellan kl. 02.30–04.00 är e-tjänsten ur bruk på grund av service.
 • FPA ansvarar inte för störningar i datatrafiken eller för webbplatsens tillgänglighet. Det kan uppkomma oförutsedda avbrott i e-tjänsten.

Senast ändrad 4.10.2016
Uppdaterad 20.3.2013