Företagshälsovårdsersättningar i e-tjänsten

Logga in på e-tjänsten för företagshälsovården med Katso-koder. Tjänsten fungerar på finska och svenska.

Sök ersättning för företagshälsovård elektroniskt

Logga in på e-tjänsten med Katso-koder.

Logga in

I e-tjänsten kan du

  • söka ersättning för arbetsgivarens kostnader för företagshälsovård
  • se ansökningar som skickats in tidigare och läget för ansökningar som är under behandling
  • se beslut som meddelats arbetsgivaren.

Behörighet att använda e-tjänsten, identifiering

Som arbetsgivare loggar du in på e-tjänsten med en s.k. stark Katso-kod. Koden skapas utifrån företagets FO-nummer.

Organisationens huvudanvändare av Katso-behörigheter kopplar behörighet att agera i organisationens namn till koden. Behörigheten ska omfatta den ena av följande roller

  • Rollen Ändring av ansökan (TATTH): personen kan behandla uppgifter som skickats av serviceproducenten och fylla i ansökan
  • Rollen Sändande av ansökan (TATTH): personen kan utöver det ovanstående underteckna och skicka ansökan (förutsätter namnteckningsrätt som beviljats av organisationen)

Katso-huvudanvändaren i ett företag med flera verksamhetsställen kan fastställa den Katso-roll som behövs

  • så att den omfattar hela organisationen, varvid arbetsgivaren ansöker om ersättning med en ansökan för alla verksamhetsställens kostnader eller
  • så att den med en underkod omfattar ett specifikt verksamhetsställe, och ansökningar då kan fyllas i och skickas per verksamhetsställe, om dessa bokföringsmässigt är separata helheter

De som använder underkoder måste styrka sin autentisering på adressen yritys.tunnistus.fi.

Läs mer