Garantipension

Garantipensionen garanterar en minimipension (766,85 euro i månaden) för personer bosatta i Finland, om personens sammanlagda pensioner före skatt är högst 760,11 euro i månaden. Inkomstgränsen och minimipensionen blir emellertid mindre, om pensionstagaren har beviljats förtida ålderspension.

På garantipensionens storlek inverkar alla dina övriga pensioner från Finland och från utlandet. Full garantipension får endast de som inte har några andra pensioner. Övriga pensioner dras av från garantipensionens fulla belopp till 100 %. Till pensioner räknas också t.ex. efterlevandepensioner och olycksfallspensioner. I lagen om garantipension finns en ingående förteckning över de pensioner som minskar garantipensionen.

Däremot minskar vårdbidrag för pensionstagare, fronttillägg eller pensionens barnförhöjning inte garantipensionen.

Förvärvsinkomst, kapitalinkomster och egendom minskar inte garantipensionen. Stöd för närståendevård minskar heller inte beloppet.

Garantipensionen inverkar på samma sätt som övriga pensioner på bostadsbidraget och eventuellt annat utkomststöd som familjen får.

Mer information

Senast ändrad 28.12.2015
Uppdaterad 1.1.2016