Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidraget för barn under 16 år finns till för att underlätta det dagliga livet för barn som på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning behöver regelbunden vård och/eller rehabilitering. Barn som behöver mer hjälp och omvårdnad än sina jämnåriga under minst sex månaders tid kan få handikappbidrag.

Barnets behov av hjälp och omvårdnad kan till exempel bero på att

  • barnet har sjukdomsattacker och medicinering
  • barnet på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen måste få hjälp med sina dagliga rutiner och skoluppgifter
  • barnets måste skjutsas till rehabilitering
  • barnet måste övervakas mer än sina jämnåriga.

Det är inte bara diagnosen för sjukdomen eller funktionsnedsättningen som avgör om ett barn har rätt till handikappbidrag. Rätten till handikappbidrag och bidragets nivå bedöms enligt hur mycket hjälp och omvårdnad barnet behöver. Handikappbidraget har tre olika nivåer beroende på hur mycket hjälp och omvårdnad barnet behöver.

Handikappbidraget beviljas oftast för en viss tid, men när perioden är slut kan man beviljas fortsättning. Det lönar sig att lämna in ansökan om fortsättning minst två månader innan den tidigare stödperioden tar slut. Även om många sjukdomar varar hela livet kan behovet av hjälp och omvårdnad variera alltefter att barnet växer och utvecklas. Hur länge handikappbidraget betalas ut beror på hur länge det uppskattas att barnet behöver extra hjälp och omvårdnad på grund av sjukdomen eller funktionsnedsättningen.

Senast ändrad 28.12.2015
Uppdaterad 19.10.2012