Handikappbidrag för personer över 16 år

Syftet med handikappbidrag för personer över 16 år är att stödja personer med någon sjukdom eller funktionsnedsättning i deras dagliga liv, till exempel i deras arbete eller studier.

Handikappbidrag kan beviljas en person vars funktionsförmåga är nedsatt i minst ett år. Då har personen svårigheter till exempel att

  • ta hand om sig själv (t.ex. sköta sin personliga hygien, klä på sig)
  • klara av att utföra nödvändigt hushållsarbete
  • klara av arbete eller studier.

Med nedsatt funktionsförmåga avses inte nedsatt arbetsförmåga. Enbart det att man behöver hjälp till exempel med hushållsarbetet eller med att sköta ärenden ger inte rätt till vårdbidrag.

För att förmånen ska kunna beviljas krävs dessutom att personen har

  • en medicinskt bedömd skada (vid bedömningen används klassifikationen i olycksfallsförsäkringslagen) eller
  • behov av hjälp t.ex. i personliga rutiner såsom att tvätta sig, att klä på sig och att kommunicera eller
  • behov av handledning och tillsyn, t.ex. att personen måste påminnas, uppmuntras och hållas under uppsikt i sina dagliga rutiner.

Bidraget beviljas i regel för en viss tid eller tills vidare. Man kan ansöka om fortsatt utbetalning av bidrag som beviljats för en viss tid.

Handikappbidrag kan även beviljas personer i långvarig institutionsvård. Bidraget beaktas då i den avgift för långtidsvård som kommunen eller inrättningen tar ut. Pensionstagare kan inte ansöka om handikappbidrag för personer över 16 år men de kan ha rätt till vårdbidrag för pensionstagare.

Senast ändrad 10.8.2017
Uppdaterad 19.10.2012