Läkemedelsersättningar

largeimage

Skriv ut (pdf)

Du får ersättning för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats med recept för behandling av din sjukdom. Du kan få ersättning endast för de preparat som läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har godkänt som ersättningsgilla.

I regel får du ersättningen som direktersättning på apoteket.

Aktuellt

Ersättning när initialsjälvrisken är betald

Du får ersättning för de läkemedel som du köpt, efter att du betalat initialsjälvrisken i sin helhet. Initialsjälvrisken är 50 euro per kalenderår.

Initialsjälvrisken gäller inte barn och unga. Den tillämpas först från början av det år då man fyller 19 år.

Direktersättning

Du får i regel ersättningen för ditt läkemedel redan på apoteket, när apoteket elektroniskt har kontrollerat din rätt till ersättning hos FPA. På apoteken finns också uppgifter i realtid om hur mycket du har betalat i initialsjävrisk.

Du får ersättning endast för nödvändiga läkemedelskostnader. Kostnaderna betraktas som nödvändiga om du på en och samma gång köper läkemedel i en mängd som motsvarar högst tre månaders behandling. Om ditt läkemedel är särskilt dyrt, kan du på en gång köpa ut och få ersättning för en mängd som motsvarar högst 1 månads behandling. Ett läkemedel anses särskilt dyrt då minutförsäljningspriset för 1 förpackning inklusive mervärdesskatt överstiger 1000 euro. Du får ersättning för en ny sats läkemedel först när du förbrukat nästan hela den föregående satsen och du använt läkemedlet enligt doseringsanvisningen.

Ersättningsklasser för läkemedel

Hur stor ersättning du får beror på vilken ersättningsklass det aktuella preparatet hör till. Det finns tre ersättningsklasser:

  • grundersättning 40 %
  • lägre specialersättning 65 %
  • högre specialersättning 100 %; du betalar ändå en självrisk på 4,50 euro/läkemedel/köp.

Ersättningen dras av från läkemedlets pris. Om läkemedlet omfattas av referensprissystemet får du inte ersättning för den eventuella andel som överstiger referenspriset.

Årssjälvrisk (takbelopp) för läkemedelskostnader

Den andel som du själv har betalat av priset på ersättningsgilla receptbelagda läkemedel räknas in i årssjälvrisken för läkemedel. Också den initialsjälvrisk som du har betalat räknas in i årssjälvrisken.

År 2017 är årssjälvrisken 605,13 euro. Om årssjälvrisken överskrids har du rätt till tilläggsersättning. Då betalar du under resten av året en självrisk på 2,50 euro för varje ersättningsgillt läkemedel.

Läs mer

Senast ändrad 3.1.2017
Uppdaterad 1.1.2017