Om du anställer en privat vårdare

Du kan anställa en barnskötare och få hemvårdsstöd för ett barn under 3 år och privatvårdsstöd för ett barn under skolåldern. I detta fall är du barnskötarens arbetsgivare. Flera familjer kan också tillsammans anställa en barnskötare.

Om barnet är på ett privat daghem eller hos en privat familjedagvårdare gör du inget arbetsavtal med vårdaren och du är inte arbetsgivare. Du kan ändå få privatvårdsstöd som FPA betalar till vårdproducenten. FPA betalar förskottsinnehållning för stödet.

Familjen som arbetsgivare

När du anställer en barnskötare är du som arbetsgivare skyldig att verkställa förskottsinnehållningen på den lön som du betalar. Dessutom ska du betala socialskyddsavgift och andra lagstadgade försäkringsavgifter. Till dem hör arbetslöshetsförsäkringspremien, arbetspensionspremien, olycksfallsförsäkringspremien och grupplivförsäkringspremien. Familjen sköter om socialskyddsavgiften och försäkringspremierna för hela lönen, dvs. också för det stöd för privat vård som FPA har betalat. Ett hushåll som fungerar som arbetsgivare är också skyldigt att ordna företagshälsovård för sin arbetstagare. Läs vanliga frågor gällande företagshälsovård.

Dagvårdscirkel eller en vårdare för flera familjer

Familjen kan anställa en barnskötare tillsammans med en eller flera familjer. I den här s.k. dagvårdscirkeln sköter barnskötaren om barnen turvis hemma hos familjerna. Varje familj kan få hemvårdsstöd för barn under 3 år eller privatvårdsstöd för barn under skolåldern. På stödets belopp inverkar bl.a. sköteltid. Kommunen kan utbetala kommuntillägg. Med räknaren får du reda på hur mycket stöd er familj kan få. Familjerna kommer överens om barnskötarens löneutbetalning sinsemellan.

FPA utbetalar hemvårdsstödet till familjen som sedan i sin tur betalar lön åt barnskötaren. När det gäller hemvårdsstöd behövs inte kommunens godkännande för dagvårdsproducenten.

Privatvårdsstöd utbetals direkt till skötaren (skilt för varje barn). Privatvårdsstödet är högst så stort som vårdavgiften. Alla familjer ska göra ett arbetsavtal med barnskötaren och sköta om alla lagstadgade avgifter för egen del.

Läs mer