En äldre man står utomhus

Visste du att...

Pensionerna betalas ut av arbetspensionsanstalterna och FPA.

Stöd för pensionärer

Pensionerna tryggar utkomsten vid ålderdom och arbetsoförmåga eller vid arbetslöshet hos äldre personer. Pensionerna betalas ut av arbetspensionsanstalterna och FPA.

FPA betalar ut folkpension och garantipension, när din arbetspension är mycket liten eller du inte alls får någon arbetspension. På dessa sidor berättar vi i huvudsak om FPA:s pensioner och andra stödformer. Från och med oktober betalas folkpensioner, fronttillägg och extra fronttillägg till alla pensionstagare på den 7:e dagen i månaden.

Arbetspensionsanstalterna betalar ut arbetspension som du tjänat in genom avlönat arbete och företagarverksamhet. Läs mer om arbetspensioner på webbplatsen arbetspension.fi. Om du bott eller arbetat i ett annat land än Finland kan du också ha rätt till pension från utlandet.

Övrigt skydd för pensionärer

Du kan ansöka om bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning och fronttillägg hos FPA även om du inte får folkpension. FPA betalar också ut familjepension till efterlevande make, maka och barn.

Staten och kommunerna ordnar hälso- och sjukvård samt hemservice, boendeservice och institutionsvård. Även olika organisationer tillhandahåller tjänster och rekreationsverksamhet för pensionärer. Mer information om dessa och andra viktiga frågor finns på webbplatsen suomi.fi under titeln De äldre.

Det är viktigt för en pensionstagare att få information om bl.a. beskattning, rabatt på resor.

Mer information

Senast ändrad 12.7.2016
Uppdaterad 28.12.2015