En leende ung man

Visste du att...

FPA ordnar mångsidig rehabilitering för att stödja arbetsförmågan.

Stöd för rehabilitering

FPA ordnar i första hand rehabilitering för att främja funktions- och arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder, 16-64 år samt krävande medicinsk rehabilitering.

KIILA-rehabiliteringen har i maj 2016 ersatt Tyk-rehabiliteringen. De Tyk- och ASLAK-rehabiliteringar som redan har inletts slutförs.

Dessutom ordnar FPA rehabilitering och anpassningsträning för patientgrupper i olika åldrar.

Rehabiliteringen kan även omfatta hjälpmedel som behövs för att möjliggöra studier eller arbete samt näringsunderstöd för arbete i eget företag eller som yrkesutövere.

En del av rehabiliteringen och anpassningsträningen är avsedd för barn under 16 år, som vanligen deltar tillsammans med familjen.FPA ordnar också rehabilitering och anpassningsträning särskilt avsedd för personer över 65 år.

Under rehabliteringen kan FPA trygga klientens utkomst med rehabiliteringspenning.

FPA ersätter också resekostnader till och från rehabiliteringen. Själva rehabiliteringen är i almänhet är avgiftsfri för klienten.

Andra än FPA som ordnar rehabilitering

Rehabiliteringsansvaret är fördelat mellan flera olika aktörer, bl.a. den offentliga hälsovården (t.ex. hälsocentralen), arbetspensionsbolagen och arbetskraftsbyråerna.

Hör dig för hos din läkare eller på FPA-byrån vilken form av rehabilitering som kan bli aktuell för dig. FPA-byrån hjälper dig att hitta rätt rehabilitering.

Rehabilitering efter olycka?

Om du behöver rehabilitering p.g.a. olycksfall i arbete eller en trafikolycka är det olycksfallsförsäkringen eller trafikförsäkringen som ansvarar för rehabiliteringen.

Sköter någon annan än du själv dina ärenden?

Om du av någon orsak inte själv är förmögen att sköta dina ärenden med FPA, kan du ge en anna person fullmakt att sköta ärenden för din räkning.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2017
Uppdaterad 19.10.2012