Reseersättningar

FPA betalar ersättning för en del av kostnaderna för resor  till offentlig eller privat hälso- och sjukvård om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning.

FPA ersätter också resor till rehabilitering, när rehabiliteringen grundar sig på ett rehabiliteringsbeslut av FPA eller den offentliga hälso- och sjukvården.

Ersättning betalas för den del som överstiger självrisken.

Närmaste vårdenhet, billigaste färdsätt

Ersättning betalas för en resa till den närmaste vårdenheten enligt vad resan skulle kosta med det förmånligaste färdsätt som står till buds.

Om sjukdom, en svår funktionsnedsättning eller trafikförhållandena förutsätter användning av specialfordon (t.ex. taxi eller egen bil), kan ersättning betalas enligt kostnaderna för användning av specialfordon.

Läs mer

Senast ändrad 20.9.2016
Uppdaterad 19.10.2012