Rörlighetsunderstöd


Rörlighetsunderstöd kan betalas om du tar emot en anställning som pågår minst 2 månader och de dagliga arbetsresorna tar över 3 timmar (vid deltidsarbete 2 timmar). En ytterligare förutsättning är att din arbetstid är minst 18 timmar per vecka.

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen. Till rörlighetsunderstödet betalas inga förhöjningsdelar.

Rörlighetsunderstöd betalas för högst 5 dagar per vecka och högst så länge som anställningen varar,

  1. för 30 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 2 månader
  2. för 45 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 3 månader
  3. för 60 dagar om du tar emot ett jobb som varar i minst 4 månader.

 
Om du arbetar deltid kan du samtidigt få lön, jämkad arbetslöshetsförmån och rörlighetsunderstöd. Förmånen betalas in på ditt konto i efterskott för perioder på 4 veckor. Den första betalningsperioden är 2 veckor.

Om du flyttar på grund av arbete

Rörlighetsunderstöd kan också betalas om du flyttar på grund av arbete. Villkoren gällande anställningens längd och arbetstiden ska uppfyllas också i sådana fall.

Om du flyttar efter att ha tagit emot ett arbete men innan anställningen börjar, kan du få rörlighetsunderstöd även om villkoren inte längre uppfylls när anställningen börjar.

Ansök innan du börjar arbeta

Ansök alltid om rörlighetsunderstöd innan anställningen börjar. Rörlighetsunderstöd söker du med FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma blankett Ansökan om rörlighetsunderstöd (pdf, Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats)

Fyll i blanketten, skriv ut den och skicka den till FPA. Det står i ansökan vilka bilagor du behöver. Om du ansöker om rörlighetsunderstöd hos din arbetslöshetskassa ska du följa kassans anvisningar.

Läs mer

Senast ändrad 13.11.2017
Uppdaterad 28.4.2017