Så här beställer du taxi

Beställ taxi via det centraliserade beställningsnumret. Du får reseersättningen redan i taxin och slipper den förhöjda självrisken.

Beställ taxin senast kl. 14.00 dagen före resan. Beställ resan på samma nummer också om du behöver taxi akut eller om du har glömt att beställa taxi dagen innan.

Du kan samtidigt beställa alla de resor som du vet om för 14 dygn framåt. Om du vet om en resa för ett besök på en mottagning kan du beställa resan tur och retur. Då måste du kunna uppskatta starttiden för hemresan.

När du ska återvända hem kan du hos hälso- och sjukvården be att få en taxi från din hemkommun för hemresan. En taxi från hemkommunen förmedlas inte om din resa kan samordnas med en annan samtidig transport i samma riktning.

Kom ihåg att visa ditt FPA-kort för chauffören före resan.

Om den taxi du beställt inte kommer vid den tidpunkt som avtalades under beställningssamtalet ska du ringa det centraliserade beställningsnumret på nytt. Kom ändå ihåg att du i samband med hemfärden kan bli tvungen att vänta på taxi upp till en timme.

Om du beställer din resa på något annat sätt än via det centraliserade beställningsnumret måste du själv betala hela priset för resan. I så fall kan du söka ersättning i efterskott från FPA. Din självriskandel för en enkelresa är då 50 euro. Den här självriskandelen räknas inte in i den årliga självriskandelen. Den tas ut även om din årliga självriskandel har uppfyllts.

Kunder med rätt att anlita bekant taxi

Om du har rätt att anlita bekant taxi ska du beställa resan direkt av den taxiföretagare du valt.

Kom överens om resan i god tid på förhand. Chauffören meddelar uppgifterna om din resa till beställningscentralen. Beställ också akuta resor direkt av din bekanta taxiföretagare.

Om du själv beställer taxi via det centraliserade beställningsnumret förmedlas din resebeställning inte till den bekanta taxi du valt utan till närmaste lediga taxi.

Kunder med hörsel- eller talskada

Kunder som har en hörselskada eller en talskada kan beställa sina resor per sms. I samband med den första beställningen ska kundens uppgifter ändå lämnas per telefon till beställningscentralen. Då ges anvisningar om hur man beställer resor per sms. Kom också ihåg att meddela om du har ledarhund eller om du behöver ha med dig något hjälpmedel på dina resor.

Beställningsnummer för taxi

Beställningssamtalet är avgiftsbelagt. Samtalspriset varierar från en region till en annan.

Sjukvårdsdistrikt Beställningsnummer


Ge respons om din resa

Birkaland

0100 84 488 (1,42 € + lna)

www.taksitampere.fi

Egentliga Finland (02) 106 06 00 (svenska), 1,17 € +lna
(02) 106 00 60  (finska),  1,17 € +lna

http://www.taxidata.fi/swe

Egentliga Tavastland

(03) 106 25 300, (1,49 € + lna)

palaute@aluetaksi.net

Helsingfors och Nyland

0100 84 001 (svenska), 1,74 + lna
0100 84 000 (finska), 1,74 + lna

www.hu-taksit.fi/palaute

Kajanaland

0600 398 008, (1,17 € + lna)

www.taksikainuu.fi

Kymmenedalen 0100 84 299 (1,67 € + lna)

kelapalaute@kymenlaaksontaksi.fi

Lappland och länsi-Pohja 0200 99 000, (1,17 € + lna)

palaute@taxirovaniemi.fi

Mellersta Finland

0100 876 50, (1,25 € + lna)

www.jytaksi.fi

Mellersta Österbotten

0100 86 444 (svenska), (1,42 € + lna)
0100 85 444 (finska), (1,42 € + lna)

info@taksikokkola.fi

Norra Karelen 0200 20 055  (1,17 € + lna)

www.savontaksidata.fi/yhtystiedot/palaute

Norra Savolax

0200 20 050 (1,34 €+lna)

www.savontaksidata.fi/yhteystiedot/palaute

Norra Österbotten

0100 86 500 (1,25 €+lna) 

suorakorvaus@pohjanmaantaksi.fi

Päijänne-Tavastland

0601 100 60 (1,67 €+lna)

palate.suorakorvaus@lahdenaluetaksi.fi
Satakunta  0600 309 666 (1,67 €+lna) www.satakunnanaluetaksi.fi/palaute

 Södra Österbotten

 0100 86 001 (1,41 €+lna)

www.keskustaksi.fi

 Södra Karelen

0200 60 123 (1,67 €+lna)

suorakorvaus@taksisaimaa.fi

Södra och Östra Savolax 0601 10 003 (1,67 € + lna) kelapalaute@eteläsavontaksi.fi

Vasa

0600 399 411 (1,49 € + lna)

www.taksivaasa.fi

 

Respons

Om du vill ge respons på något i anslutning till beställning av resor kan du göra det direkt via beställningscentralens webbplats. Respons på något som gäller ersättning för resor kan ges på FPA:s responsblankett.

När du ringer till det centraliserade beställningsnumret blir du ombedd att ge följande uppgifter som behövs då resan ordnas och ersätts:

  • namn och personbeteckning
  • adress där bilen ska avhämta dig
  • resans mål (t.ex. sjukhuset)
  • klockslag då du ska vara framme vid vårdenheten
  • eventuella hjälpmedel som du behöver ha med dig
  • uppgift om en eventuell följeslagare
  • på vilket telefonnummer man kan kontakta dig gällande resan.

Under samtalet får du veta vilken tid bilen avhämtar dig. Det kan också finnas andra passagerare i bilen.

Om det blir ändringar i den resa som du har beställt eller om du inte längre behöver skjuts ska du utan dröjsmål ringa det centraliserade beställningsnumret och meddela detta. Kostnaderna för annullerade beställningar ersätts inte. Taxiföretagaren kan ta ut kostnaderna för resan av beställaren om resan inte har avbokats genom ett samtal till det centraliserade beställningsnumret.

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling. Vid behov kan FPA också i efterskott kontrollera uppgifterna i beställningen. De uppgifter som du ger i samband med telefonsamtalet används inte för något annat ändamål än för ordnande av resan och för handläggning av reseersättningen vid FPA. FPA fungerar som den registeransvariga som avses i personuppgiftslagen.