Gå till innehållet

Skolresestöd

Skolresestödet ersätter kostnaderna för dagliga skolresor.

Skolresans längd och kostnader

Du kan få skolresestöd om alla följande villkor uppfylls:

 • din skolresa är minst 10 kilometer i en riktning
 • kostnaderna för dina skolresor är över 54 euro i månaden (gäller inte Waltti-regiontrafik, skolskjuts eller eget färdsätt)
 • du gör minst 7 skolresor i en riktning per vecka.

Med skolresa avses den kortaste bilvägen mellan hemmet och läroanstalten. Om den kortaste bilvägen är under 10 kilometer kan du inte få skolresestöd även om färdrutten är längre med buss.

Vem kan få skolresestöd?

Du kan få skolresestöd i följande situationer:

 • Du studerar vid ett gymnasium.
 • Du avlägger en yrkesinriktad grundexamen.
 • Du avlägger gymnasiestudier eller yrkesinriktade grundstudier vid en folkhögskola.
 • Du studerar vid ett vuxengymnasium eller kvällsgymnasium och genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen, dvs. som en kombinationsexamen.
 • Du deltar i utbildning som förbereder för gymnasiestudier och som är avsedd för invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål.
 • Du avlägger en yrkesinriktad grundexamen som fristående examen och deltar i utbildning som förbereder för den.
 • Du deltar i utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA)
 • Du deltar i utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA).
 • Du studerar vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral och avlägger där en yrkesinriktad grundexamen.

Studierna måste vara på heltid.

En förutsättning för att du ska kunna få skolresestöd är att du bor och studerar i Finland. Din ålder, dina inkomster eller din förmögenhet inverkar inte på skolresestödet.

Du kan få skolresestöd endast för hela kalendermånader. Den tid som berättigar till stöd måste därför omfatta minst 18 dagar i ett streck och under en månad ska minst 18 dagar ingå i den perioden. Veckoslut inom perioderna räknas med i stödtiden.

Vem kan inte få skolresestöd?

Du kan inte få skolresestöd i följande situationer:

 • Du går i grundskolan.
 • Du studerar vid ett universitet eller en yrkeshögskola.
 • Du avlägger något annat än gymnasiestudier eller en yrkesinriktad grundexamen vid en folkhögskola.
 • Du deltar i arbetskraftsutbildning eller läroavtalsutbildning.
 • Du studerar vid ett vuxengymnasium eller kvällsgymnasium, förutom om du genomför gymnasiestudierna i samband med en yrkesinriktad grundexamen, dvs. som en kombinationsexamen.
 • Du deltar i förberedande utbildning för yrkes- eller specialyrkesexamen (du avlägger inte en yrkesinriktad grundexamen).

Du kan inte heller få skolresestöd i följande situationer:

 • Du deltar i distansutbildning eller privatundervisning.
 • Du studerar eller bor utomlands.
 • Du har möjlighet att bo gratis på läroanstaltens internat.
 • Du kan få något annat stöd för dina dagliga skolresor (t.ex. kostnadsersättning i samband med en arbetslöshetsförmån för invandrare eller reseersättning enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp).

Läs mer