Stöd för hemvård av barn

Du har rätt till stöd för hemvård av barn om du sköter ett barn under 3 år hemma. Som skötare kan fungera

  • mamma, pappa eller annan vårdare
  • en sambo eller make (maka) till föräldern eller vårdaren
  • en person som faktiskt sköter barnet eller anställd skötare. Hemvårdsstöd kan också utbetalas för ett barn över 3 år, om familjen har andra barn under 3 år. Hemvårdsstödet upphör när det yngsta barnet fyller 3 år.

Man får inte hemvårdsstöd för ett barn som har kommunal dagvårdsplats.

I stödet för hemvård av barn ingår

  • vårdpenning, som inte är beroende av familjens inkomster
  • vårdtillägg, som påverkas av familjens sammanlagda inkomster
  • kommuntillägg, beroende på hemkommun.

Läs mer om hemvårdsstödet: - Vem får hemvårdsstöd?

 

Senast ändrad 12.1.2016
Uppdaterad 11.12.2015