Den studerandes egna inkomster

Dina inkomster inverkar på hur många månader i året du kan ha studiestöd. Du måste själv se till att din årsinkomst inte stiger över din årsinkomstgräns.

FPA beaktar dina skattepliktiga inkomster, stipendier och inkomster från utlandet. Studiestöd beaktas inte som inkomst.

Hur stora inkomster får man ha?

Om du lyfter studiestöd under året har du en personlig årsinkomstgräns för kalenderåret. Årsinkomstgränsen fastställs utgående från hur många månader du haft studiestöd under kalenderåret.

Du kan kontrollera din årsinkomstgräns i e-tjänsten. Logga in med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat (mobil ID). Du kan också få en uppskattning om din årsinkomstgräns med beräkningsprogrammen för den studerandes egna inkomster.

Stödmånader
under kalenderåret
Årsinkomstgräns
(euro i kalenderåret, brutto)
1 22 330
2 21 020
3 19 710
4 18 400
5 17 090
6 15 780
7 14 470
8 13 160
9 11 850
10 10 540
11 9 230
12 7 920

 Årsinkomstgränsen räknas ut enligt följande: Dina inkomster kan vara

  • 660 euro varje månad som du har haft studiepenning eller bostadstillägg eller båda två. En sådan månad är en stödmånad.
  • 1 970 euro varje månad som du inte haft studiepenning eller bostadstillägg eller båda två. En sådan månad är en stödfri månad.

Som stödmånad räknas också en månad då du har mindre stöd än normalt, t.ex. eftersom du tillfälligt bor hos din förälder eller om dina föräldrars inkomster sänkt ditt stödbelopp.

Som stödfri månad räknas också en månad då

  • du endast lyfter studielån
  • du annullerat eller betalat tillbaka hela stödet, eller
  • du inte har haft rätt till stödet som betalats ut åt dig. FPA kan i så fall återkräva hela stödet eller avstå från återkrav.

Du kan ha inkomsterna när som helst under kalenderåret men de får inte överskrida årsinkomstgräsen.

Om dina inkomster överskrider årsinkomstgränsen med 220 euro eller mindre behöver du inte annullera eller återbetala stödet eller senare betala det tillbaka vid inkomstkontrollen i samband med studiestödet.

Läs mer om hur FPA beaktar inkomster under det första studieåret och utexamineringsåret.

Hur kan man höja sin årsinkomstgräns?

Du måste själv se till att dina inkomster inte stiger över årsinkomstgränsen. Om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns kan du höja årsinkomstgränsen genom att

  • ansöka om stöd för endast en del av studiemånaderna
  • annullera stödmånader på förhand
  • frivilligt betala tillbaka stödmånader som redan betalats till dig.
    • Stödet måste betalas tillbaka inom maj månad följande år. Exempelvis kan stödet för 2017 betalas tillbaka fram till 31.5.2018.

Det är lönsamt för dig att annullera eller betala tillbaka stödmånader om du märker att dina inkomster stiger över din årsinkomstgräns. Annars kommer FPA senare att återkräva det felbetalda stödbeloppet med en höjning på 7,5 procent (höjningen är 15 % vid inkomstkontrollen för stödåret 2015 och åren före det). Om du är högskolestuderande kan du inte heller få tillbaka de stödmånader som återkrävts.

Du väljer själv vilka stödmånader du annullerar eller betalar tillbaka. Det är fördelaktigt för dig att annullera eller betala tillbaka stödet för en sådan månad som du får eller har fått ett så litet stödbelopp som möjligt. Om du t.ex. under en månad inte haft bostadstillägg kan du betala tillbaka studiepenningen för den månaden.

Kontrollera de preliminära uppgifterna om dina årsinkomster i e-tjänsten (Studiestöd > Stödmånader > Inkomstkontroll > Årsinkomster). Funktionen är i bruk i april–maj. Du kan också kontrollera beloppet av dina årsinkomster med hjälp av den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Senast ändrad 20.10.2017
Uppdaterad 26.4.2016