Studielån

Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Om FPA beviljar dig lånegaranti kan du du ansöka om studielån hos den bank du själv väljer.

Eftersom lånet är statsgaranterat behöver du ingen annan säkerhet för lånet. Statsgarantin är giltig i högst 30 år från det att du lyfter den första låneposten.

Kom överens med din bank om räntan och återbetalningsschemat för ditt studielån.

Vem kan få studielån?

Du kan beviljas statsgaranti för studielån om du har studiepenning från FPA eller vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden.

Även om du inte får studiepenning kan du ändå beviljas lånegaranti i följande situationer:

 • Du är 18–19 år, studerar vid en läroanstalt på andra stadiet och kan inte få studiepenning på grund av dina föräldrars inkomster.
 • Du är under 17 år, bor inte hos din förälder och kan inte få studiepenning på grund av att du har rätt till barnbidrag. Du kan beviljas lånegaranti om dina föräldrars inkomster är sammanlagt under 61 000 euro per år.
 • Du studerar vid Försvarshögskolan eller vid Gräns- och sjöbevakningsskolan (grundkursen för gränsbevakare) och du kan inte få studiepenning på grund av den dagpenning som du får från läroanstalten.

Om du är 17 år kan du beviljas lånegaranti endast om du får studiepenning.

När kan man inte få lånegaranti?

Du kan inte få lånegaranti i följande situationer:

 • Du har ett tidigare studielån som FPA driver in.
 • Du har en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret.
  • Du kan trots betalningsanmärkningen beviljas lånegaranti om det är fråga om någon enstaka anmärkning som gäller ett obetydligt belopp och det har gått en relativt lång tid sedan anmärkningen registrerades.

FPA kontrollerar eventuella betalningsanmärkningar med hjälp av Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Om du vill kan du också själv kontrollera dina eventuella betalningsanmärkningar hos dem.

Om du får ett avslagsbeslut om lånegaranti kan du ansöka om lånegaranti av särskilda skäl. I så fall måste du lämna in en utredning om dessa särskilda skäl till FPA eller till studiestödsnämnden vid din läroanstalt. Utifrån din utredning kan du beviljas lånegaranti i följande situationer:

 • Du har betalat lånet som orsakade betalningsanmärkningen.
 • Du har något annat särskilt skäl, t.ex. att din skuldsättning berodde på borgensskuld, sjukdom eller företagsverksamhet.
  • Hur du skött dina skulder och vilka möjligheter du har att betala tillbaka lånet inverkar också på beslutet.

Anvisningar för hur utredningen ska göras finns som bilaga till beslutet om studiestöd.

Om du har godtagbara särskilda skäl får du ett positivt beslut om lånegaranti. Om dina skäl inte kan godtas får du ett avslagsbeslut.

Utkomststöd är ett stöd som beviljas i sista hand

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA om alla inkomster, tillgångar och sociala förmåner som du har inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, såsom utgifter för mat och boende.

Läs mer

Senast ändrad 5.1.2017
Uppdaterad 26.4.2016