Studielån

Studielånet är ett statsgaranterat lån som man måste betala tillbaka. Om FPA beviljar dig statsgaranti för studielån kan du ansöka om studielån hos den bank du själv väljer.

Eftersom lånet är statsgaranterat behöver du ingen annan säkerhet för lånet. Statsgarantin är giltig i högst 30 år från det att du lyfter den första låneposten.

Kom överens med din bank om räntan och återbetalningsschemat för ditt studielån.

Vem kan få studielån?

Du kan beviljas statsgaranti för studielån om du har studiepenning från FPA eller vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden.

Även om du inte får studiepenning kan du ändå beviljas lånegaranti i följande situationer:

  • Du är 18–19 år, bor hos en förälder, studerar vid en läroanstalt på andra stadiet och kan inte få studiepenning på grund av dina föräldrars inkomster.
  • Du är under 17 år, bor inte hos din förälder och kan inte få studiepenning på grund av att du har rätt till barnbidrag. Du kan beviljas statsgaranti om dina föräldrars sammanlagda inkomster är under 61 000 euro per år.
  • Du studerar vid Försvarshögskolan eller vid Gräns- och sjöbevakningsskolan (grundkursen för gränsbevakare) och du kan inte få studiepenning på grund av den dagpenning som du får från läroanstalten.

Om du är 17 år kan du beviljas lånegaranti endast om du får studiepenning.

När kan man inte få statsgaranti för studielån?

Du kan inte få statsgaranti för studielån om ett studielån du tidigare haft drivs in av FPA.

Om ditt studielån drivs in av FPA och du därför får avslag på din ansökan om statsgaranti för studielån kan du ansöka om att beviljas statsgaranti av särskilda skäl. I så fall måste du lämna in en utredning om dessa särskilda skäl till FPA. Anvisningar för hur utredningen ska göras finns som bilaga till beslutet om studiestöd. Om du har godtagbara särskilda skäl får du ett positivt beslut om statsgaranti. Om dina skäl inte kan godtas får du ett avslagsbeslut.

Statsgaranti för studielån beviljas inte studerande som avtjänar frihetsstraff.

Utkomststöd beviljas i sista hand

Om alla inkomster, tillgångar och sociala förmåner som du har inte räcker till för de utgifter som är nödvändiga i det dagliga livet, kan du söka utkomststöd hos FPA.

Läs mer