Gå till innehållet

I de e-tjänster som kräver Suomi.fi-identifiering kan förekomma korta avbrott 12.12 kl. 06.00–08.00 Mer information

Avbrott i e-tjänsten 16.12. kl. 06.00–19.00 Mer information

Snabbguide för värnpliktiga

Värnpliktiga och deras anhöriga kan få militärunderstöd. Den här snabbguiden ger dig en överskådlig bild av hurdana situationer du kan söka understöd för.

Gå till snabbguiden för värnpliktiga