En ung man ger sig iväg för fullgöra sin värnplikt

Visste du att...

Du kan lämna in ansökan om militärunderstöd till FPA redan en månad innan du börjar din tjänstgöring.

Stöd till värnpliktiga

FPA betalar militärunderstöd till värnpliktiga som fullgör militär- eller civiltjänst samt till deras anhöriga under tjänstgöringstiden. Med värnpliktig avses kvinnor eller män som fullgör militärtjänst, vapenfri tjänst eller civiltjänst.

Till militärunderstödet hör

Rätten till understöd är beroende av de nettoinkomster som den värnpliktige och den värnpliktiges anhöriga har under tjänstgöringstiden.

Ansök om understöd innan du inleder din tjänst

Du kan ansöka om militärunderstöd en månad innan tjänsten inleds. Understödet beviljas från den månad du inleder tjänsten.

Försvarsmakten eller civiltjänstgöringsstället betalar den värnpliktige dagpenning under tjänstgöringstiden.

Mer information

Senast ändrad 18.1.2016
Uppdaterad 19.10.2012