Yksityisen hoidon tuki


Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain. Kysy kuntalisästä omasta kotikunnastasi.

Yksityisen hoidon tukeen on tulossa muutoksia 1.8. alkaen. Jatkossa tuen suuruus määräytyy varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaan. Lue lisää muutoksesta.

Kuka voi saada

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

  • jos lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle ole varattu sieltä hoitopaikka. (Osallistuminen kunnan järjestämään esiopetukseen vuotta ennen koulun alkua ei kuitenkaan estä tuen saamista.)
  • vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.
  • samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa.  Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa  yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Yksityisen päivähoidon tuottaja

Hoidon tuottaja on

  • henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi tai
  • yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja, joka on tehnyt kunnalle päivähoitolain mukaisen ilmoituksen.

Myös sukulainen voi olla päivähoidon tuottaja.  Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos hoidon tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Tukea voidaan maksaa myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, kun heitä hoitaa kunnan hyväksymä hoitaja.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 8.9.2016
Sivu päivitetty 17.12.2015