Yleinen asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan

  • aikuisten ja lasten lukumäärä
  • asunnon sijaintikunta
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä

Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin.

Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Ilmoita muutoksista Kelaan.

Voit arvioida oman asumistukesi määrän laskurilla.

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki

Jos kaikki tulosi ja varasi ja muut sinulle myönnetyt sosiaalituet (esim. yleinen asumistuki) eivät riitä välttämättömiin arjen menoihisi, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 30.11.2016
Sivu päivitetty 19.10.2012