Yleinen asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan

  • henkilöluku
  • asunnon pinta-ala
  • asunnon sijaintikunta, valmistumis- tai perusparannusvuosi sekä lämmitysjärjestelmä
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä ja
  • omaisuus.

Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta.

  • Asumistukea ei myönnetä muutaman kuukauden ajaksi esimerkiksi lyhytkestoisen ja väliaikaisen työttömyyden ajaksi.

Jos tuloissa tai muissa olosuhteissa tapahtuu muutoksia vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Ilmoita muutoksista Kelaan.

Voit arvioida oman asumistukesi määrän laskurilla.

Viimeksi muokattu 09.12.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012