Yleinen asumistuki

Pienituloinen ruokakunta voi saada Kelasta yleistä asumistukea asumismenojensa vähentämiseksi. Ruokakunnan muodostavat samassa asunnossa asuvat henkilöt, ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti.

Asumistuen määräytymiseen vaikuttavat ruokakunnan

  • aikuisten ja lasten lukumäärä
  • asunnon sijaintikunta
  • bruttokuukausitulojen yhteismäärä

Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin.

Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Ilmoita muutoksista Kelaan.

Voit arvioida oman asumistukesi määrän laskurilla.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 2.1.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012