Hyvinvointialueen tiloissa järjestetyn yksityisen sairaanhoidon korvaamista jatketaan  | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hyvinvointialueen tiloissa järjestetyn yksityisen sairaanhoidon korvaamista jatketaan

Julkaistu 1.6.2023

Aiemmasta ilmoituksesta poiketen Kela jatkaa hyvinvointialueen tiloissa järjestetyn yksityisen sairaanhoidon korvaamista asiakkaille. Korvausta voi hakea takautuvasti 1.1.2023 alkaen.

Kela tiedotti joulukuussa 2022, että 1.1.2023 alkaen korvausta ei makseta niistä yksityisen terveydenhuollon palveluista, jotka on järjestetty kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa. Kela on sittemmin linjannut, että se jatkaa sairausvakuutuslain mukaisten korvausten maksamista myös 1.1.2023 jälkeen.

Korvausta voi saada 1.1.2023 alkaen voimassa olevien korvausperusteiden mukaisesti myös silloin, kun itsenäinen ammatinharjoittaja tai palveluntuottaja on järjestänyt yksityisen terveydenhuollon palvelut hyvinvointialueelta vuokraamissaan tiloissa.

Korvausta voi hakea takautuvasti 1.1.2023 alkaen ja hakuaika on 6 kuukautta kustannusten maksamisesta.

Palveluntuottajalla täytyy olla aluehallintoviraston (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa -ja valvontaviraston  (Valvira) antama lupa tuottaa yksityisen terveydenhuollon palveluja tiloissa, jotka on vuokrattu julkiselta.

Matkojen korvaaminen

Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa. Matka voidaan poikkeuksellisesti korvata myös silloin, kun lääkäri on tehnyt vastaanotolla toimenpiteen, joka liittyy sairauden hoitoon.

Jos asiakkaan hoito järjestetään hyvinvointialueelta saadulla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, matka korvataan sinne, mistä asiakas on hankkinut hoidon. Tällöin asiakas tarvitsee matkakorvauksen hakemiseksi todistuksen matkakorvausta varten (SV 67), josta ilmenee, että annettu hoito perustuu maksusitoumukseen tai palveluseteliin.

Lue lisää

Yksityinen palveluntuottaja julkisen terveydenhuollon tiloissa - hoidon korvattavuus 1.1.2023 (pdf)

Sivu päivitetty 20.5.2024