NUOTTI-valmennuksen kohderyhmän täsmentäminen | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

NUOTTI-valmennuksen kohderyhmän täsmentäminen

Julkaistu 16.6.2023

Kela on havainnut NUOTTI-valmennuksen kohderyhmän laajentuneen alkuperäisestä ja valmennukseen on ohjautunut paljon nuoria, joille se ei ole tarkoituksenmukainen tai ajankohtainen palvelu. Kela on täsmentänyt ratkaisukäytäntöjään, jotta NUOTTI-valmennus kohdentuu oikealle kohderyhmälle.

Laissa (KKRL 7a§) määritelty kohderyhmä on ennallaan. NUOTTI-valmennuksen kohderyhmään kuuluvat 16-29-vuotiaat syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat nuoret tai nuoret, joiden opinnot ovat oppilaitoksen tukitoimenpiteistä huolimatta vaarassa keskeytyä. Jatkossa Kela pyytää nuorta toimittamaan oppilaitoksen laatiman selvityksen siitä, mitä tukitoimia hänelle on järjestetty, miten ne ovat vaikuttaneet ja onko tukitoimenpiteitä mahdollista vielä tehostaa.

NUOTTI-valmennus ei ole ajankohtainen palvelu, jos

  • nuori on työssä koko- tai osa-aikaisesti.
  • nuorella on hoitotaho ja sovitut säännölliset tapaamiset siellä asiantuntijan kanssa. Tällöin hoitotaho vastaa nuoren hoidosta ja kuntoutuksesta.
  • nuorella on todettu pitkittynyt työkyvyttömyys, jonka vuoksi toimintakyky on heikentynyt sille tasolle, ettei hän pysty osallistumaan NUOTTI-valmennuksen kaltaiseen ammatilliseen kuntoutukseen.
  • nuori on jo toisen toimijan työllistymistä edistävässä palvelussa ja hän saa sieltä tarvitsemansa kuntoutuksellisen tuen.
  • nuorella on lähinnä tukihenkilön tarve arjen toimintakyvyn kohentamiseksi, eikä ammatillinen kuntoutus ole vielä oikea-aikaista.
  • nuorella on suunnitelma, jonka mukaan hän etenee.

NUOTTI-valmennuksen jatkojaksot

NUOTTI-valmennuksille haetaan paljon jatkojaksoja ja jatkossa Kela tulee kiinnittämään erityistä huomiota niiden tarpeeseen ja perusteluihin (esimerkiksi onko valmennukselle asetettu tavoite saavutettu ja onko nuorella jo jatkosuunnitelma luotu).

Kela järjestää NUOTTI-valmennuksen palveluntuottajille kumppanuustapaamisen 10.10.2023, jolloin käymme yhdessä näitä teemoja läpi.

Sivu päivitetty 6.3.2024