Kela ilmoittaa vuoden 2025 kuntoutuspalvelujen optioiden käytöstä | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kela ilmoittaa vuoden 2025 kuntoutuspalvelujen optioiden käytöstä

Julkaistu 20.9.2023

Vuonna 2021 hankittujen kuntoutuspalveluiden sopimuksissa Kela varasi option ajalle 1.1.2025-31.12.2025.

Sopimusten mukaiset kuntoutuspalvelut on todettu toimiviksi ja palvelujen yhtäjaksoi-sen jatkuvuuden turvaamiseksi Kela on päättänyt vuoden 2025 optioiden käytöstä alla olevan mukaisesti

Taito -kuntoutus

 • Taito-kuntoutus, Kelan eteläinen vakuutuspiiri, Dnro, 153/331/2021
 • Taito-kuntoutus, Kelan itäinen vakuutuspiiri, Dnro, 154/331/2021
 • Taito-kuntoutus, Kelan keskinen vakuutuspiiri, Dnro, 155/331/2021
 • Taito-kuntoutus, Kelan läntinen vakuutuspiiri, Dnro, 156/331/2021
 • Taito-kuntoutus, Kelan pohjoinen vakuutuspiiri, Dnro, 157/331/2021
 • Taito-kuntoutus, ruotsinkielinen, Dnro, 158/331/2021

Kela on päättänyt, että optio vuodelle 2025 otetaan käyttöön. Näin ollen Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.11.2021–31.12.2024 ehdoilla, kuitenkin niin, että palveluntuotta-jan tarjoamia hintoja ja niistä johdettuja hintoja korotetaan sopimuksen mukaisesti 2,0 %. Hinnankorotus koskee optiovuonna toteutuvaa kuntoutusta. Hinnan korotus koskee myös ennen vuotta 2025 alkaneiden kuntoutuksien jatkojaksoja.

Vaativa lääkinnällinen moniammatillinen yksilökuntoutus

 • Aikuisen näkövammaisen moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro, 8/331/2021
 • Aikuisen kuulonäkövammaisen moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro, 9/331/2021
 • Aikuisen tule- ja reumasairauksien moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro, 10/331/2021
 • Aikuisen yleissairauksien moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro, 11/331/2021
 • Aikuisen neurologinen moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro, 12/331/2021
 • Aikuisen selkäydinvammaisen moniammatillinnen yksilökuntoutus, Dnro 13/331/2021
 • Lapsen ja nuoren kuulovammaisen moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro 14/331/2021
 • Lapsen ja nuoren näkövammaisen moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro 15/331/2021
 • Lapsen ja nuoren kuulonäkövammaisen moniammatillinen yksilökuntoutus, Dnro 16/331/2021
 • Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen moniammatillinen yksilökuntoutus,  Dnro, 17/331/2021
 • Multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med allmänna sjukdo-mar, tjänster på svenska, Dnro, 18/331/2021
 • Multiprofessionell individuell rehabilitering för vuxna med sjukdomar i rörelse-organen eller reumatiska sjukdomar, tjänster på svenska,  Dnro, 20/331/2021

Kela on päättänyt, että optio vuodelle 2025 otetaan käyttöön. Näin ollen Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.11.2021–31.12.2024 ehdoilla kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa ja siitä johdettuja hintoja korotetaan sopimuksen mukaisesti 2,0 %. Hinnan-korotus koskee optiovuonna toteutuvaa kuntoutusta. Hinnan korotus koskee myös ennen vuotta 2025 alkaneiden kuntoutuksien jatkojaksoja.


Sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 • Sopeutumisvalmennuskurssit epilepsiaa sairastavalle aikuiselle, läheisen lähipäivillä Dnro, 147/331/2021
 • Sopeutumisvalmennuskurssi ihon sairauksia sairastaville aikuisille, Dnro, 275/331/2021
 • Neurologisen kehityksen häiriöt sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi, Dnro, 23/331/2021
 • Nuorten neurologisen kehityksen häiriöt- kurssi läheisten lähipäivillä, Dnro, 24/331/2021
 • Kehityksellisen kielihäiriön sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssi, Dnro, 32/331/2021
 • Anspassningskurser för vuxna med synskada inkluderar närståendedagar, Dnro, 27/331/2021
 • Sopeutumisvalmennuskurssi perheille, joiden lapsella on harvinainen endogrinologi-nen tai aineenvaihdunnallinen sairaus tai poikkeama sukukromosomeissa, Dnro, 21/331/2021
 • Sopeutumisvalmennuskurssi harvinaisia sidekudossairauksia sairastaville aikuisille, Dnro 148/331/2021
 • Sopeutumisvalmennuskurssi perheille, joiden lapsella on harvinainen luustosairaus tai muu synnynnäinen rakennepoikkeavuus, Dnro, 22/331/2021

Kela on päättänyt, että optio vuodelle 2025 otetaan käyttöön. Näin ollen Kela ostaa kyseiset palvelut sopimuskauden 1.11.2021–31.12.2024 ehdoilla 

kuitenkin niin, että palveluntuottajan tarjoamaa hintaa ja siitä johdettuja hintoja korotetaan sopimuksen mukaisesti 2,0 %. Hinnankorotus koskee optiovuonna alkavia kursseja. 

Hinnankorotus ei koske ennen vuotta 2025 alkaneiden kurssien jatkojaksoja. Vuonna 2024 alkaneiden kurssien jatkojaksot maksetaan vuoden 2024 hinnoilla.

 
Sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

 • Sopeutumisvalmennuskurssit epilepsiaa sairastavalle lapselle ja hänen perheelleen, Dnro, 146/331/2021
 • Kuulovammaisen aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi, kurssi aikuiselle läheisen lähipäivillä, Dnro, 28/331/2021
 • Kuulovammaisen lapsen sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssit, Dnro, 29/331/2021
 • Näkövammaisen aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi, kurssi aikuiselle läheisen lähipäivillä, Dnro 25/331/2021
 • Näkövammaisen lapsen sopeutumisvalmennus, lasten perhekurssit,Dnro 26/331/2021

Kela on päättänyt, että optiota vuodelle 2025 ei oteta käyttöön. 

Sopeutumisvalmennuskurssit epilepsiaa sairastavalle lapselle ja hänen perheelleen päättyvät kokonaan, koska kursseja on järjestetty vähän ja niille ei ole ohjautunut asiakkaita.

Suomenkieliset näkö- ja kuulovammaisten aikuisten ja lasten kurssipalvelut järjestetään jat-kossa moniammatillisena yksilökuntoutuksena. Moniammatillinen yksilökuntoutus voidaan toteuttaa myös sopeutumisvalmennuksena

 • Elinsiirtoa odottavien ja elinsiirron saaneiden lasten sopeutumisvalmennus, lapsen perhekurssi, Drno 16/331/2022

Kela on päättänyt, että optiota vuodelle 2025 ei oteta käyttöön ja sopimus päättyy 31.12.2024.

Elinsiirtoa odottavien ja elinsiirron saaneiden lasten sopeutumisvalmennus, lapsen perhe-kurssi yhdistetään palveluvalikon uudistamistyöhön liittyen eri sairausryhmille suunnattujen kurssien uusiksi palveluiksi. 

Sivu päivitetty 20.9.2023