Kelan etuuksien väärinkäyttö vähäistä – vuonna 2023 eniten väärinkäytösepäilyjä toimeentulotuessa | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kelan etuuksien väärinkäyttö vähäistä – vuonna 2023 eniten väärinkäytösepäilyjä toimeentulotuessa

Julkaistu 9.2.2024

Kelan etuuksia koskevia väärinkäytösepäilyjä on eniten perustoimeentulotuessa, työttömyysturvassa ja yleisessä asumistuessa. Väärinkäytösepäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli alle puoli promillea vuonna 2023. 

Kelan väärinkäytösraportin mukaan etuuksia koskevat sosiaaliturvan väärinkäytösepäilyt ovat pysyneet suhteellisen vähäisinä vuosina 2018–2023. Vuonna 2023 epäilyjä oli yhteensä 1 277 ja niitä vastaava rahamäärä oli yhteensä noin 7,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 ilmi tulleiden epäilyjen osuus kaikista maksetuista etuuksista oli 0,45 promillea.

Vuonna 2023 suurin osa väärinkäytösepäilyistä koski perustoimeentulotukea. Seuraavaksi eniten väärinkäytösepäilyjä oli työttömyysturvassa ja yleisessä asumistuessa. Aiempina vuosina työttömyysturvan osuus väärinkäytösepäilyistä on ollut suurin.  Tulorekisterin käyttö on vähentänyt työttömyysturvan ja asumistuen väärinkäytösepäilyjä, mutta perustoimeentulotuessa väärinkäytösepäilyjä tulee ilmi useista muistakin syistä kuin asiakkaan tuloista johtuen.

Kelan kirjaamat etuuksien väärinkäytösepäilyt ovat tapauksia, joissa asiakasta on kuultu väärinkäytösepäilyyn liittyen ja joissa Kela on tehnyt ratkaisun asian suhteen. 

Havaintoja mahdollisista väärinkäytöksistä on etuustyössä tehty enemmän: vuonna 2023 näitä tehtiin 2 174. Osa havainnoista on osoittautunut aiheettomiksi jo alkuvaiheen selvittelyssä ja siksi asiakasta ei ole näissä tilanteissa kuultu väärinkäytösepäilyn johdosta.

– Vuonna 2019 käyttöön otettu tulorekisterijärjestelmä on vähentänyt havaintoja mahdollisista väärinkäytöksistä, koska tieto asiakkaiden tuloista saadaan Kelassa käyttöön reaaliaikaisesti, sanoo Kelan hankinta- ja lakiyksikön päällikkö Suvi Onninen.  

Kela tekee etuusväärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi jatkuvaa kehitystyötä ja hyödyntää työssään muun muassa tietojärjestelmiä ja uusia tekoälyyn sekä koneoppimiseen liittyviä menetelmiä. Vuonna 2023 Kelassa otettiin käyttöön koneellisen havainnoinnin tekniikoita, joilla parannetaan asiakkaiden tulojen ja omaisuuden havaitsemista asiakkaiden toimittamista tiliotteista.  Lisäksi Kelassa edistetään väärennettyjen asiakirjojen koneellista tunnistamista. 

Väärinkäytös täyttää rikoksen tunnusmerkistön

Väärinkäytöksellä tarkoitetaan Kelan etuuksien yhteydessä sitä, että asiakas pyrkii
tarkoituksella saamaan etuutta perusteettomasti tai enemmän kuin hänelle kuuluisi. Väärinkäytökseksi voidaan katsoa esimerkiksi se, jos asiakas antaa Kelalle väärää tietoa tai väärentää asiakirjan. Myös tietojen salaamista pidetään väärinkäytöksenä.

Väärinkäytöksestä on kysymys silloin, kun teko täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Rikosnimike väärinkäytöksissä on useimmiten petos tai väärennys. Kaikista väärinkäytösepäilyistä noin puolesta tehdään tutkintapyyntö poliisille. Etuuden hakijalla on velvollisuus ottaa selvää ja ilmoittaa Kelalle asioista, jotka vaikuttavat hänen oikeuteensa saada etuutta.

Lisätietoja

Etuuksien väärinkäytösten vuosiraportti 2023

Sivu päivitetty 9.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?