Hae sotilasavustus nyt | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hae sotilasavustus nyt

Julkaistu 5.6.2023

Sotilasavustusta kannattaa hakea noin kuukautta ennen palveluksen alkua. Jos hakemuksen toimittaa sitä aiemmin, hakemuksessa ilmoitetut tiedot eivät välttämättä ole enää ajan tasalla, kun palvelus alkaa. Seuraava palvelukseen astumispäivä on 3.7.2023.

Kela voi maksaa palvelusajalta sotilasavustusta asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollisella tarkoitetaan henkilöä, joka suorittaa ase- tai siviilipalvelusta tai aseetonta palvelusta. Omaisella tarkoitetaan asevelvollisen puolisoa tai huollettavana olevaa lasta. Avopuoliso katsotaan omaiseksi vain, jos asevelvollisella on hänen kanssaan yhteinen lapsi.

Palvelusta suorittava voi hakea sotilasavustuksen asumisavustusta ja avustusta opintolainan korkoihin. Avustukseen oikeutettu asevelvollisen puoliso voi hakea perusavustusta, asumisavustusta ja erityisavustusta.

Sotilasavustusta voi hakea helposti OmaKelassa. Kela toimittaa päätöksen asiakkaalle postitse ja OmaKelaan, jossa päätöksen voi tarkistaa etusivun kohdasta Oma asiointi. Asiakas voi halutessaan ilmoittaa Kelaan, jos hän haluaa luopua paperipostista. Jos asiakas on halunnut saada päätöksensä vain verkossa, hänelle lähetetään sähköposti tai tekstiviesti, kun asiakirja on luettavissa OmaKelassa.

Sotilasavustusta ei voi saada takautuvasti

Jos palvelusta suorittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea ennen palvelukseen astumista, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Tarvittaessa asumistuen määrä tarkistetaan.

Sotilasavustusta ei voi hakea takautuvasti. Kela myöntää sen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Lisätietoja asiakkaille:

Sivu päivitetty 5.6.2023