Hallitus linjasi kansaneläkkeen maksun lakkauttamisesta ulkomaille – Kela jatkaa toistaiseksi eläkkeiden maksua normaalisti | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hallitus linjasi kansaneläkkeen maksun lakkauttamisesta ulkomaille – Kela jatkaa toistaiseksi eläkkeiden maksua normaalisti

Julkaistu 13.5.2024

Hallitus kertoi kehysriihessä 16.4. säästöistä, jotka vaikuttavat toteutuessaan muun muassa kansaneläkkeen maksuun ulkomaille. Kelassa ei ole vielä tarkkaa tietoa siitä, millä aikataululla kansaneläkkeen maksu ulkomaille voitaisiin lakkauttaa ja mitä kansaneläkelain mukaisia etuuksia lakkauttaminen koskisi.

Nykyisen lainsäädännön mukaan kansaneläkelain mukaisia etuuksia maksetaan ulkomailla asuville suomalaisille EU-asetuksen ja kahdenvälisten sosiaaliturvasopimusten perusteella. Ulkomailla asuu noin
25 000 henkilöä, jotka saavat kansaneläkelain mukaisia etuuksia. Eniten heitä on Ruotsissa, noin 18 000 henkilöä.

Hallitus on linjannut osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2025–2028, että kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksaminen ulkomailla asuville lakkautetaan. Säästövaikutus on noin 38 miljoonaa euroa vuodessa.

EU-tuomioistuin antoi vuonna 2017 Ruotsin takuueläkettä (garantipension) koskevan ennakkoratkaisun, jonka perusteella Ruotsi lopetti takuueläkkeen maksamisen ulkomaille 1.1.2023.

Tarkempaa tietoa aikataulusta ei vielä ole

Kela ei vielä tiedä, millä aikataululla kansaneläkkeen maksu ulkomaille voitaisiin lakkauttaa. Toistaiseksi kansaneläkelain mukaisia etuuksia maksetaan ulkomaille normaalisti eikä asiakkaiden tarvitse tehdä vielä mitään.

On myös epäselvää, mitä kansaneläkelain mukaisia etuuksia lakkauttaminen koskisi. Kansaneläkelain mukaisia etuuksia ovat vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, leskeneläke, lapseneläke ja lapsikorotukset.

Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut asian valmistelun, ja asia etenee normaalin lainsäädäntöprosessin mukaisesti. Lainsäädännön muutoksesta on ensin valmisteltava hallituksen esitys, joka menee eduskunnan käsittelyyn. Kela viestii asiasta, kun esityksen sisältö ja aikataulu ovat selvillä.

Puhelinnumerot asiakkaille

Eläkeasiat: +358 20 692 202, ma–pe klo 9–16

Kansainväliset tilanteet: +358 20 634 0200, ma–pe klo 10–15

Lisää aiheesta

Valtioneuvosto päätti julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 (valtioneuvosto.fi)

Orpon hallitus: Tehdyillä päätöksillä estetään talouden ajautuminen hallitsemattomaan luisuun (valtioneuvosto.fi)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansaneläkelain muuttamisesta (stm.fi)

Ruotsi lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaille vuodenvaihteessa

Sivu päivitetty 10.5.2024