Kela-korvauksen pienentyminen näkyy yksityislääkärikäynneissä pitkällä aikavälillä | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kela-korvauksen pienentyminen näkyy yksityislääkärikäynneissä pitkällä aikavälillä

Julkaistu 6.5.2024

Yksityisten lääkäri- ja hammaslääkärikäyntien määrä laski vuonna 2023. Pitkällä aikavälillä yksityisten lääkäripalvelujen käyttö on vähentynyt suhteessa väestön kehitykseen. Vaikka käyntimäärissä näkyy Kela-korvausten pienentyminen vuosina 2014–2023, palvelujen käyttöön vaikuttavat myös muut tekijät. Etälääkäripalveluiden käyttö on moninkertaistunut pandemian jälkeen.

Vuonna 2023 lähes 1,5 miljoonaa suomalaista sai Kela-korvausta yksityislääkärillä käynnistä. Kela-korvattavia yksityisiä lääkärikäyntejä kertyi liki 3,4 miljoonaa. 

Vuosina 2014–2023 Kelan korvaama osuus yksityisten lääkäripalveluiden kustannuksista laski. Esimerkiksi edellisellä hallituskaudella yksityisen hoidon Kela-korvauksia leikattiin merkittävästi.

Yksityisten lääkäripalvelujen käyttö on vähentynyt, mutta Kelan tutkimusprofessorin Hennamari Mikkolan mukaan Kela-korvauksen määrä ei ole ainoa asia, joka tätä selittää. 

– Inflaation aiheuttama kuluttajien ostovoiman heikkeneminen on todennäköisesti vaikuttanut yksityisten palvelujen käyttöön. Yksityiset lääkäripalvelut ovat kalliita, ja niiden hinnat ovat nousseet.

Kuvion otsikko: Yksityislääkärikäynnit vähentyivät vuosina 2014-2023. Kuvio näyttää Kela-korvattavien yksityisten lääkäri- ja hammaslääkärikäyntien määrät sekä Kela-korvausosuus vuosina 2014-2023.
Vaikka Kela-korvaukset ovat pitkällä aikavälillä laskeneet, yksityisellä lääkärillä käydään edelleen.

– Yksityiselle tai julkiselle lääkärille hakeutumisen ratkaisee ennemmin valinnanvapaus ja ajan saaminen. Yksityisellä käytetään myös tiettyjä erikoislääkäripalveluja. Osalla on lisäksi yksityisiä sairauskuluvakuutuksia, mikä voi lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Selkeimmin kymmenen viime vuoden tilastossa erottuvat Juha Sipilän hallituksen leikkaukset Kela-korvauksiin ja koronapandemia. Niiden aikana yksityislääkärikäynnit vähenivät selvästi.

Hammaslääkärikäynteihin Kela-korvausten leikkauksilla on ollut suurempi vaikutus. Mikkolan mukaan yksityisellä hammaslääkärillä käynti on silti hyvin yleistä aikuisväestössä. 

– Aikuisväestöstä noin puolet käyttää yksityisiä hammaslääkäripalveluja. Hammaslääkäripalvelujen korvausten määrä ohitti vuonna 2023 yksityislääkärikäyntien korvausmäärän.

Etäpalveluiden suosio ei laskenut, vaikka pandemia päättyi

Yksityislääkärin etäpalvelujen käytössä kehitys näyttää erilaiselta. Kela-korvattavien etälääkäritoimenpiteiden määrä kasvoi nopeasti muutamasta tuhannesta vuonna 2019 yli 200 000:een vuonna 2020. Etälääkäritoimenpiteistä alettiin maksaa Kela-korvauksia koronapandemian aikana.

Kuvion otsikko: Etäpalveluiden suosio jatkaa kasvua. Kuvio näyttää Kela-korvattavat yksityiset etälääkäripalvelut, toimenpiteiden määrä vuosina 2014-2023
Etäpalveluiden käytön suosio ei näytä hiipumisen merkkejä. Vuonna 2023 Kela-korvattavia etäkäyntejä tehtiin yli 520 000. 

– Koronapandemian aikana asiakkaat tottuivat käyttämään enemmän etäpalveluita, ja yritykset tarjoavat niitä mielellään. Etäpalveluita saa helposti myös iltaisin. Etäpalvelujen käyttö on suosittua esimerkiksi lapsiperheissä, mutta ikääntyneille niiden käyttö voi olla haasteellista.

Lisätietoa

 

Sivu päivitetty 6.5.2024