Puheenvuoro: Kela-laki kaipaa remonttia – uudistus hyödyttäisi yhteiskuntaa laajasti | KelaSiirry sisältöön
Puheenvuoro

Puheenvuoro: Kela-laki kaipaa remonttia – uudistus hyödyttäisi yhteiskuntaa laajasti

Julkaistu 22.3.2023

Kelan tehtävät, ihmisten sosiaaliturvaan liittyvät tarpeet ja koko yhteiskunta ovat muuttuneet sen jälkeen, kun Kelan toimintaa raamittava Kela-laki säädettiin vuonna 2001. Siksi Kela-laki pitäisi uudistaa seuraavalla hallituskaudella.

Kela, kuten kaikki muutkin yhteiskunnan julkiset toimijat, tarvitsee riittävän raamituksen ja tuen toiminnalleen. Tämä tuki tulee toimijaa koskevasta laista – oma laki säätelee niin Verohallinnon, Tilastokeskuksen, THL:n kuin Kelan toimintaa.

Kela on kuitenkin joutunut jo pitkään hoitamaan uusia tehtäviään ilman Kela-lain riittävää tukea. Muita julkisia toimijoita koskevia lakeja on uudistettu vuosien saatossa paljonkin. Esimerkiksi laki Verohallinnosta uudistettiin laajasti vuonna 2010. Laissa säädettiin esimerkiksi Verohallinnon ydintehtävistä sekä siitä, mitä avustavia tehtäviä Verohallinto voi ulkoistaa.

Lain modernisointi on osaltaan mahdollistanut monia Verohallinnon ihailtavia digiuudistuksia. Myös Kela-laki pitää vihdoin uudistaa, jotta saamme paremman lainsäädännön tuen palvelujemme kehittämiseen.

Ilman lakiuudistusta monet mahdollisuudet valuvat hukkaan

Vuonna 2001 säädettyyn Kela-lakiin on tehty vuosien saatossa muutoksia vain hyvin rajatusti, ja useimmiten ne ovat olleet teknisiä täsmennyksiä. Kela-lain uudistuksella mahdollistetaan paitsi Kelan nykyisen toiminnan – kuten viranomaisten ja muiden kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön – riittävä tuki, myös Kelan tarjoamien uusien mahdollisuuksien joustavampi hyödyntäminen koko yhteiskunnassa. Nykyisellä raamituksella monet mahdollisuudet valuvat hukkaan.

Kelassa on jo vuosia tunnistettu mahdollisuudet hyödyntää digitalisaatiota palvelujen parantamisessa. Kela-asioiden hoitamista voitaisiin sujuvoittaa lainsäädännön tuella esimerkiksi mahdollistamalla lääkärinlausuntojen saaminen Kelan etuuskäsittelyyn suoraan Kanta-palveluista ja asiakkaan tiliotteiden saaminen pankeista suoraan toimeentulotukihakemusten käsittelyyn. Monet hyvät kehittämisideat ovat kuitenkin kaatuneet siihen, ettei Kelalle ole säädetty riittävästi mahdollisuuksia eikä myöskään velvoitteita toteuttaa niitä.

Kelaa on myös toivottu vahvemmin mukaan erilaisiin valtionhallinnon digihankkeisiin. Niissä törmätään kuitenkin usein siihen, että rahoitusmekanismit ja Kela-laki eivät tätä riittävällä tavalla mahdollista. Kelalla on osaamista ja kokemusta, jota hankkeissa tarvitaan ja joka hyödyttäisi yhteiskuntaa laajemminkin.

Kelan tiedot laajempaan käyttöön

Meille Kelaan kertyy valtavasti tietoa asiakkaistamme sekä heidän tarvitsemistaan etuuksista ja palveluista. Seuraavalla hallituskaudella Kelan tehtäviä pitää uudistaa ja laajentaa, jotta tämä tieto saadaan nykyistä paremmin hyötykäyttöön.

Voisimme olla nykyistä monipuolisemmin mukana erilaisissa yhteisissä hankkeissa ja toimenpiteissä, jotka tähtäävät ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseen. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuottaisimme tietoa syrjäytymisuhan alla olevista nuorista, jotta heidät saadaan ohjattua opiskelun ja työllistymisen poluille.

Kela-lain uudistaminen lisäisi välillisesti läpinäkyvyyttä ja luottamusta koko yhteiskunnassa. Sosiaaliturva on tärkeä yhteiskuntarauhan ylläpitäjä, ja sen toimivuutta voidaan parantaa uudistamalla Kelan tehtäviä ja hallintoa vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.

Kirjoittaja

Marjukka Turunen

Kirjoittaja on Kelan lainsäädäntöjohtaja.

Sivu päivitetty 14.6.2024