Tanssi-liiketerapia voi vähentää masennusoireita merkittävästi | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Tanssi-liiketerapia voi vähentää masennusoireita merkittävästi

Julkaistu 21.11.2023

Tanssi-liiketerapia yhdistettynä tavanomaiseen masennuksen hoitoon vähensi tutkimuksessa masennusoireita selvästi enemmän kuin pelkästään tavanomainen masennuksen hoito. Tutkijoiden mukaan olisi syytä selvittää, voisiko terapiamuodon käyttöä Suomessa laajentaa nykyisestä.

Kuvio: masennusoireiden kokeminen tanssi-liiketerapiaan osallistuneilla ja kontrolliryhmässä. Kuvasta näkee, että tanssi-liiketerapiaan osallistuneilla vähenivät masennusoireet merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmällä.
 

Kelan rahoittamassa tutkimushankkeessa selvitettiin ryhmämuotoisen tanssi-liiketerapian vaikutuksia aikuisilla, joilla on lääkärin diagnosoima masennus. Tutkimuksessa huomattiin, että monien osallistuneiden masennusoireet helpottuivat tanssi-liiketerapiassa merkittävästi enemmän kuin verrokkiryhmällä. Molemmat ryhmät saivat myös tavanomaista masennuksen hoitoa.

Ennen tanssi-liiketerapiaan osallistumista monet kokivat, että heidän kehossaan ei ollut tarpeeksi energiaa. Osallistujilla oli epämukava olo omassa kehossaan ja he pohtivat, mitä muut heidän kehostaan ja toiminnastaan ajattelevat. He kokivat usein toimintakykynsä ja olemuksensa huonoiksi.

– Hyvät uutiset tanssi-liiketerapian vaikutuksista sopivat aiempaan tutkimustietoon siitä, että liikunta on tehokas keino masennuksen hoidossa ja ehkäisyssä. Toisaalta on muistettava, että liikunta ei sellaisenaan korvaa muita hoitomuotoja, sanoo Kelan tutkimuksen ylilääkäri Riitta Luoto.

Yleistyvä terapiamuoto Euroopassa – voisiko Suomessa laajentaa käyttöä?

Euroopassa on vaihtelevia käytäntöjä tanssi-liiketerapian hyödyntämisessä masennuksen hoitoon.

Suomessa tanssi-liiketerapiaa voidaan nykyisin käyttää psykofyysisessä fysioterapiassa ja toimintaterapiassa, jos terapeutti on suorittanut tanssi-liiketerapian neljävuotisen koulutuksen. Saksassa ja Hollannissa puolestaan tanssi-liiketerapiaa on suositeltu kuntoutusmuotona masennuksen hoitoon jo useita vuosia. Unkarissa terapiamuoto on juuri lisätty valikoimaan.

– Tanssi-liiketerapiasta on saatu niin hyviä tuloksia, että olisi syytä selvittää, voisiko sen käyttöä Suomessa laajentaa, ehdottaa Luoto.

Näin tutkimus tehtiin

Kelan rahoittamassa kolmivuotisessa tutkimushankkeessa oli mukana 157 osallistujaa. Kaikilla osallistujilla oli lääkärin diagnosoima masennus, joka aiheutti uhkaa opiskelu- tai työkyvylle. Kaikki osallistujat saivat tutkimusjakson aikana myös tavanomaista hoitoa masennukseensa.

Tutkimuksen osallistujista 109 jaettiin satunnaisesti tutkimusryhmään ja kontrolliryhmään. Tutkimusryhmään valitut saivat tanssi-liiketerapiaa 20 kertaa 10 viikon aikana. Jokainen terapiakerta kesti 75 minuuttia.

Osallistujia pyydettiin arvioimaan masennusoireiluaan, yleistä psyykkistä vointiaan, työ- tai opiskelukykyään sekä kehonkuvaansa kehonkuvakyselyllä. Arviot tehtiin ennen ryhmien alkua, ryhmien päättymisen jälkeen ja kolmen kuukauden seuranta-ajan jälkeen.

Lisätietoa

Tutkijat ovat kirjoittaneet tutkimuksesta tarkemmin Kelan tutkimusblogissa.

Tiedotetta täsmennetty 21.11.2023: lisätty tieto tanssi-liiketerapian koulutuksen vaatimuksesta sekä koulutuksen kestosta.

Sivu päivitetty 21.11.2023